• پشتیبانی
  • 09194192929
به سوی مدارس صلح آموز (کتاب کار دانش آموز)
به سوی مدارس صلح آموز (کتاب کار دانش آموز)

صلح فرآیند پاسخ به اختلاف ها، تفاوت ها و تعارضات با شکیبایی، خلاقیت و انعطاف پذیری است و جنگ و دعوا نتیجه ی تمایل به کنار زدن حذف آنی تفاوت ها و تعارضات و خروج از فرآیند دوستی و رابطه ی مسالمت آمیز است. صلح، فاصله ی زمانی بین جنگ ها نیست، یا جایی که حادثه و کشمکش ختصی اتفاق نمی افتد. صلح ماهیتی پویا و جاری دارد که گسترش می یابد و همواره نیازمند نگهداری و مراقبت است. برای حفظ و مراقبت از این پدیده ی پویا و جاری، لازم است هریک از ما مسئولیت هایش را به طور کامل انجام دهد تا مطمئن شود که دیگران نیز مانند خودش از حقوقشان به طور مکفی برخوردار هستند.
ما لحظه به لحظه و روز به روز در همه ی رابطه های خود نیازمند حضور پررنگ صلح هستیم. شما در روابط خود چگونه برای ایجاد صلح و گسترش آن زمینه سازی می کنید؟

 

30,000 تومان
ریچارد جی، بودین، دنا کی. کرافود، فرد شرامپ
مترجم:
دکتر علی صاحبی،حمید عبدی
ناشر:
نشر ایران بان
سال:
۱۳۹۸
تعداد صفحات:
۱۵۰