• پشتیبانی
  • 09194192929
والدین آگاه فرزندان مسئولیت پذیر
والدین آگاه فرزندان مسئولیت پذیر

چگونگی رفتار والدین با کودکان موضوع کتاب حاضر است. نویسنده هدف خود را از نوشتن این کتاب ارائه نظریه‌ای تربیتی برای والدین معرفی می‌کند که به آنها کمک می‌نماید تا با فرزندانشان ارتباط موثر برقرار کنند. نویسنده بدین منظور روش‌ها و راهکارهایی را در کتاب بیان کرده که بر چهار خصوصیت احترام، مسئولیت، ابتکار و پاسخ‌گو بودن استوار است. ضمن آنکه نویسنده درباره شکست روش‌های تربیت سنتی و اصول روان‌شناختی درک کودکان نیز نکاتی را بیان نموده است…

45,000 تومان
ماریس بالسن
مترجم:
مهدی حاج اسماعیلی
ناشر:
انجمن اولیا و مربیان
سال:
۱۳۹۷
تعداد صفحات:
۳۳۴