• پشتیبانی
  • 09194192929
حکایت کاکتوس
حکایت کاکتوس

نگاه تئوری انتخاب به زندگیِ انسان و حال و روز او نگاهی از درون به بیرون است. این نگاه نوعی روش تفکر و زندگی را ارائه می‌کند که پایه و اساس آن کارهای اولیة دکتر ویلیام گِلَسِر و مفاهیم تئوری انتخابِ اوست. البته به باور گِلَسِر، اگر طرز فکرمان دربارة شرایط، موقعیت‌ها و میزان کنترل‌مان بر زندگی، براساس حرکت و برانگیختگیِ از درون به بیرون باشد، باورهای‌مان نیز باورِ کنترل درونی خواهد بود. به‌این‌ترتیب، از برداشت‌های رایج دربارة رفتار انسان‌ها فاصله می‌گیریم و نکات مهمی را به‌عنوان واقعیت و حقیقت می‌پذیریم که تابه‌حال درباره‌شان به‌طور جدی نیندیشیده‌ بود‌یم.
در این کتاب کوشیده‌ام تئوری انتخاب و کاربست‌های آن را برای چهار مشکل نسبتاً فراگیر، به‌طور مبسوط توضیح دهم و برای ایجاد رفتارهای جایگزین، پیشنهادهای عملی با دستورالعمل‌های روشن و گام‌به‌گام ارائه کنم. ابتدا از مشکل خشمگینی و عصبانیت شروع کرده‌ام، سپس به افسردگی و حسادت و درنهایت به اضطراب پرداخته‌ام. مهم‌ترین بخش فرآیندِ تغییر در تئوری انتخاب، «خودارزیابی» و برنامه‌ریزی است. این دو مفهوم را به‌تفصیل شرح داده‌ام.

 

85,000 تومان
دکتر علی صاحبی
مترجم:
ناشر:
اندیشه احسان
سال:
۱۳۹۹
تعداد صفحات:
۲۰۸