• پشتیبانی
  • 09194192929
پرسشنامه اختلال افسردگی گلدبرگ
پرسشنامه اختلال افسردگی گلدبرگ
  • درباره آزمون
  • روایی و اعتبار

افسردگی اختلالی است که در تمام دوران‌ها وجود داشته و در متون تاریخی مطالب بسیاری درباره آن آمده است. افسردگی که شایع‌ترین اختلال روانی محسوب می‌شود دارای علایمی است که عبارتند از: کاهش خلق، اختلال در تغذیه و خواب، لذت نبردن از فعالیت‌هایی که قبلاً لذت بخش بوده‌اند، احساس غمگینی و افکار خودکشی. به دلیل اینکه این اختلال هزینه‌های مادی و روانشناختی بسیاری برای جامعه و فرد مبتلا در پی دارد، سنجش و درمان آن همواره در اولویت اول متخصصان سلامت روان بوده است. ابزارهای بسیار معروفی همانند پرسشنامه افسردگی بک برای سنجش افسردگی وجود دارند اما پرسشنامه افسردگی گلدبرگ (GDS) برای غربالگری سریع این اختلال بسیار کارآمد است.
پرسشنامه افسردگی گلدبرگ (GDS) که معادل انگلیسی آن Goldberg’s depression scale است توسط دکتر ایوان گلدبرگ (Ivan Goldberg) تهیه شد و دارای ۱۸ ماده است. نمره گذاری آن به صورت لیکرت ۶ گزینه‌ای است و هر چه نمره فرد در آن زیاد باشد نشانگر افسردگی بیشتر اوست. در دستوالعمل پرسشنامه افسردگی گلدبرگ (GDS) از فرد خواسته می‌شود که با درنظر گرفتن شرایط خود در دو هفته اخیر، به سوالات پاسخ دهد.

در پژوهش ماگناویتا (2007) ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس افسردگی گلدبرگ 78/0 بدست آمد که بیانگر پایایی خوب این ابزار است. همچنین روایی همزمان این پرسشنامه همراه با مقیاس اضطراب گلدبرگ مورد تایید قرار گرفت.

رایگان
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
تعداد سوالات: 18 سوال
دسته بندی:
تشخیصی
مخاطبین:
تعداد شرکت کنندگان: 5039 نفر