• پشتیبانی
  • 09194192929
همه‌ی ما دوست داریم که برخی از خاطراتمان برای یک عمر باقی بمانند، اما بسیاری از عوامل جسمی و عاطفی می‌توانند بر توانایی ما در حفظ اطلاعات در طول زندگی تأثیر منفی بگذارند.
http://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6579/داشتن_ظاهر_و_نگرش_مثبت_از_افت_حافظه_جلوگیری_میکند