• پشتیبانی
  • 09194192929
https://www.betterchoice.ir/fa/edu/566/شیوه_های_مدیریت_هیجانات_منفی___خشم__دلمردگی__حسادت__شرم__اضطراب_
حسادت واکنشى هیجانى است که از نزدیک دو سالگى آغاز مى ‏شود و با رشد کودک، ممکن است تا بزرگ‏سالى ادامه یابد. به عنوان تعریف می‌توان حسادت را به صورت آرزو کردن زوال نعمت از کسی که آن را به دست آورده است در نظر گرفت.
https://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/246/مدیریت_و_تنظیم_هیجانات_اساسی__اضطراب_و_نگرانی_
تمرکز این برنامه: درمان استری و اضطراب
https://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/172/کارگاه_آنلاین_مداخلات_درمانی_با_روش_اکت__درمان_استرس_و_اضطراب_
در این کتاب کوشیدم تئوری انتخاب و کاربستهای آن را به چهار مشکل نسبتاً فراگیر به طور مبسوط توضیح دهم و برای ایجاد رفتارهای جایگزین،پیشنهادهای عملی با دستورالعملهایروشن و گام به گام ارائه کنم.ابتدا از مشکل خشمگینی و عصبانیت شروع کردم سپس به افسردگی و حسادت و در نهایت به اضطراب پرداختم. مهمترین بخش در تئوری انتخاب "خودارزیابی" و برنامه ریزی است.این دو مفهوم را به تفصیل شرح داده‌ام.
https://www.betterchoice.ir/fa/pdetail/98/حکایت_کاکتوس
این کتاب به موضوع اضطراب و نگرانی و حملات وحشت زدگی با نگاهی متفاوت پرداخته است. در این کتاب یاد می گیرید که اضطراب و نگرانی تجربه ای مرضی یا بیمار گونه نیست ، بلکه پاسخی طبیعی به شرایط خطرناک است و همچنین با رویکرد شناختی-رفتاری موضوع اضطراب را بررسی و ضمن توضیح علل زیربناییِ تجربۀ اضطراب، راهکارهای عملی و سادۀ چگونگی مدیریت آن را می آموزیم
https://www.betterchoice.ir/fa/pdetail/60/مدیریت_اضطراب
اضطراب و نگرانی در روبرویی با شرایط دشوار و حساس ، پاسخ طبیعی مغز انسان است و کنکور از جمله شرایط استرس زا در زندگی ما به شمار می رود. در این کتاب راه های کنار آمدن با اضطراب و نگرانی در موقعیت های استرس زا، به ویژه کنکور، چگونگی مدیریت بهینه شرایط دشوار و دستیابی به عملکرد خوب ، گام به گام توضیح داده شده است
https://www.betterchoice.ir/fa/pdetail/56/روانشناسی_موفقیت_در_کنکور
به راحتی می‌توان گفت کووید-19 باعث شده تا بابت چیزهای زیادی نگران باشیم. علاوه بر نگرانی و تنش مربوط به فاصله‎گذاری اجتماعی، آموزش در خانه و تغییر مکان موقعیت‎های کاری، همه‌گیری ویروس کرونا، ما را مجبور به روبرو شدن با ذات خود نگرانی می‌کند.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6683/نگرانی_درباره_نگرانی__بعضی_از_انواع_روان_رنجوری_ممکن_است_باعث_بهبود_هوشیاری_نسبت_به_سلامتی_شود_
محقق‌های گروه عصب‌شناسی دانشگاه برن و بیمارستان دانشگاهی برن، چگونگی اولویت‌بندی هیجان‌ها در خلال خوابیدن به منظور تقویت ظرفیت هیجان‌های مثبت در برابر تضعیف هیجان‌های منفی را تشخیص دادند.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6674/نقش_خوابیدن_در_بهبود_پردازش_هیجان
نتیجه‌های یک آزمایش بالینی جدید نشان می‌دهد که 8 هفته درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی با تمرکز بر بهبود بازتوانی باعث کاهش مصرف و سوء مصرف مواد شبه افیونی همراه با کاهش نشانه‌های درد مزمن به صورتی طولانی مدت تا 9 ماه پس از درمان بود.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6670/درمان_مبتنی_بر_ذهن_آگاهی__سو__مصرف_مواد_افیونی_و_دردهای_مزمن_در_مراقبت_های_اولیه_را_کاهش_می_دهد_
اضطراب، اعتیاد و سایر اختلالات روانپزشکی اغلب با حالت شدید آنچه دانشمندان برانگیختگی می‌نامند مشخص می‌شود.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6657/چگونه_ضربان_قلب_بالا_باعث_تغییر_مدارهای_تصمیم_گیری_در_مغز_می_شود_
12