• پشتیبانی
  • 09194192929
اضطراب احساسی طبیعی و هشداردهنده‌ای غیر ارادی در انسان است که با خود پیامی از وجود خطری واقعی یا ذهنی به همراه دارد. اضطراب نشان می‌دهد که فرد لازم است اقدامی برای از بین بردن خطر انجام دهد.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6684/مدیریت_اضطراب__هنر_درست_اندیشیدن
در مواجهه با مشکلات مرتبط با هیجان و احساس باید توجه کرد که وقتی تعارض و اختلاف پیش می‌آید دو طرف بیشتر از این‌که آمادۀ همکاری با یکدیگر برای حل مشکل باشند، آمادۀ دعوا کردن هستند.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6556/راهکارهایی_برای_مواجهه_با_مشکلات_ناشی_از_احساسات
فهم درست از اصول حل اختلاف، محور همۀ تلاش‌ها و فعالیت‌های صلح‌جو است. وقتی روش‌های حل اختلاف به‌درستی درک و یا اجراء نشوند، دشمنی و خشونت بوجود خواهد آمد. کودکان و بزرگسالان می‌توانند صلح‌جویی را وارد زندگی روزمرۀ خودشان کنند و اصول حل اختلاف را یاد بگیرند.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6554/اصول_حل_اختلاف
ایجاد مدرسۀ صلح‌آموز پژواکی از تعهد ما به صلح و آگاهی‌مان از مسئولیت آموزشی برای خلق فضایی است که بچه‌ها توانایی خود را برای ایجاد صلح میان خود و در جهان بیرونی بپذیرند و بیاموزند. مدرسه یا کلاسی را تصور کنید که در آن بچه‌ها اختلافشان را با کمک یا بدون کمک بزرگ‌ترها مدیریت و حل می‌کنند .
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6552/پیش_به_سوی_مدرس__صلح_آموز_و_اهداف_آن
گاهی شکاف واقعیت از طریق طوفان، قحطی، آتش‌سوزی، مرگ عزیزان، بیماری یا مصیبت به ما تحمیل می‌شود؛ در مواقع دیگر معمولاً خودمان هستیم که از طریق رفتارهای نادرست موجب بوجود آمدن این شکاف می‌شویم.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6551/شفقت_ورزی_به_خود
انسانی که در زندگی خواسته‌های روشن و مشخص ندارد، مانند کشتی‌ای است که در اقیانوس بدون رادار و قطب نما حرکت می‌کند. هر لحظه، هر طوفان و جنبشی مسیرش را کج می‌کند و پیدا نیست به چه سمت و سویی باید تغییر مسیر دهد و هر چیز می‌تواند او را از مسیر خود دور کند.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6547/م_لفه_ها_و_مصالح_اصلی_زندگی_خردمندانه
اولین آموزه خود را از پنج نیاز اصلی انسان که ویلیام گلسر در تئوری انتخاب واقعیت درمانی دربارۀ آن صحبت می‌کند، شروع می‌کنم. برای بدست آوردن درکی از چرایی رفتار، اول لازم است تا نیازهای انسان را بشناسید. دکتر گلسر می‌گوید شما با این نیازها متولد می‌شوید.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6546/مدیریت_کاهش_وزن_و_تناسب_اندام_با_پنج_نیاز_اصلی_انسان
من کیستم؟ ریشه‌های من در کجا آب می‌خورد؟ وقتی به خودم می‌اندیشم خودم را چگونه تعریف می‌کنم؟ وقتی از هویت تعریف می‌کنیم، منظورمان کیستیِ ما و چیستی ما است. واقعاً من خودم را برای خودم چگونه تعریف و توصیف می کنم؟ شناخت هویت خود یکی از اولین وظایف هر کسی است که قصد دارد خودش را و زندگی حال و آیندۀ خود را توسعه دهد.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6545/شناخت_هویت_خود__ابعاد_و_ویژگی_های_آن
چشم‌انداز، تصویری آرمانی، الهام‌بخش و انرژی‌بخش از آیندۀ زندگی خود است که می‌خواهیم به سمتش حرکت کنیم. چشم‌انداز چیزی است که به سمتش می‌رویم .
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6544/تعریف_چشم_انداز_و_معجز__آن_در_زندگی
دو ویژگی اصلی مدیریت راهبرانه، توانایی متقاعد کردن و حل مسأله می‌باشد؛ درست برخلاف مدیریت رئیس‌مآبانه که مشخصۀ اصلی آن اجبار است. مدیرانی که به شیوۀ راهبرانه مدیریت می‌کنند تمام انرژی و زمان خود را به گونه‌ای صرف می‌کنند تا سیستم را به روشی اداره نمایند که در آن کارگران یا دانش‌‌آموزان بتوانند کار کیفی‌ای که به نفع خودشان است انجام دهند.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6540/مدیریت_راهبرانه
12