• پشتیبانی
  • 09194192929
اضطراب احساسی طبیعی و هشداردهنده‌ای غیر ارادی در انسان است که با خود پیامی از وجود خطری واقعی یا ذهنی به همراه دارد. اضطراب نشان می‌دهد که فرد لازم است اقدامی برای از بین بردن خطر انجام دهد.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6684/مدیریت_اضطراب__هنر_درست_اندیشیدن