• پشتیبانی
  • 09194192929
جمع بندی نهایی
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/204/جمع_بندی_نهایی
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/203/نقاشی_چارت
ویلیام گلسر واقعیت درمانی را در دهه 70 میلادی به عنوان درمانی نوین معرفی کرد، ولی از دهه 70 میلادی تا به امروز همه چیز تغییر کرده است. به همین دلیل بسیار مهم است به عنوان کاربرد امروزین واقعیت درمانی با واقعیت درمانی نوین آشنا شویم.
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/50/واقعیت_درمانی_نوین
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/202/ایفای_نقش___ایجاد_انگیزه__روش_دوم
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/201/ایفای_نقش___ایجاد_انگیزه__روش_اول
از آنجا که واقعیت درمانی به نوعی در طبقه درمان‌های شناختی قرار می‌گیرد، فرایند پرسشگری نقش بسیار مهمی در این نوع درمان دارد، چرا که پرسش‌گری یکی از مهم‌ترین ابزارهای تغییر شناخت است.
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/48/پرسش_گری_در_واقعیت_درمانی
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/47/کاربرگ__پرسش_های_واقعیت_درمانی
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/200/تمرین_ایفای_نقش___ماشین_رفتار
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/199/ایفای_نقش___ماشین_رفتار
واقعیت درمانی به عنوان مدلی در روان‌درمانی دارای خصوصیات ویژه‌ای است که آن را از دیگر رویکرد‌های درمانی متمایز می‌سازد آشنایی با این ویژگی‌های خاص کمک می‌کند تا برداشتی دقیق از این شیوه درمان داشته باشیم.
http://www.betterchoice.ir/fa/edu/46/ویژگی_خاص_واقعیت_درمانی
123456789101112131415...