• پشتیبانی
  • 09194192929
نزدیک ترین کارگاههای آموزشی مشاهده همه کارگاهها
1
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مریم رویت‌ وند
شروع: ۱۴۰۳/۴/۲۰
پایان: ۱۴۰۳/۴/۲۲
تهران
4,800,000 تومان
7
تمرين رول پلی
تمرين رول پلی
صابره محمدی,لیلا گیاهی
شروع: ۱۴۰۳/۵/۴
پایان: ۱۴۰۳/۵/۴
تهران
1,500,000 تومان
1
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مریم خورشید
شروع: ۱۴۰۳/۵/۴
پایان: ۱۴۰۳/۵/۱۲
مشهد
4,500,000 تومان
1
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
فاطمه نوغانی
شروع: ۱۴۰۳/۵/۱۰
پایان: ۱۴۰۳/۵/۱۲
تهران
4,500,000 تومان
6
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
فاطمه صاحبی,فریده محمدی
شروع: ۱۴۰۳/۵/۱۰
پایان: ۱۴۰۳/۵/۱۲
دوره آنلاین
3,400,000 تومان
1
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مریم خورشید
شروع: ۱۴۰۳/۵/۱۸
پایان: ۱۴۰۳/۵/۲۶
مشهد
4,500,000 تومان
6
دوره ۴) دوره آموزش عملی پیشرفته تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۴) دوره آموزش عملی پیشرفته تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
فاطمه صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۵/۳۱
پایان: ۱۴۰۳/۶/۲
دوره آنلاین
4,200,000 تومان
7
تربیت زوج درمانگر
تربیت زوج درمانگر
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۶/۱۶
پایان: ۱۴۰۳/۱۰/۲۱
تهران
34,500,000 تومان
7
خود شکوفایی
خود شکوفایی
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۷/۱۲
پایان: ۱۴۰۴/۲/۱۸
تهران
19,900,000 تومان
7
فرزند پروری موفق در بستر روابط زناشویی خشنود
فرزند پروری موفق در بستر روابط زناشویی خشنود
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۷/۱۲
پایان: ۱۴۰۴/۲/۴
تهران
19,900,000 تومان
7
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مهدی اسکندری
شروع: ۱۴۰۳/۸/۲
پایان: ۱۴۰۳/۸/۴
تهران
5,400,000 تومان
3
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مریم خورشید
شروع: ۱۴۰۳/۲/۲۰
پایان: ۱۴۰۳/۲/۲۸
مشهد
4,500,000 تومان