• پشتیبانی
  • 09194192929
نزدیک ترین کارگاههای آموزشی مشاهده همه کارگاهها
6
دوره جامع ۱۰۰ ساعته سوپرویژن
دوره جامع ۱۰۰ ساعته سوپرویژن
منیره کردلو
شروع: ۱۴۰۳/۲/۲
پایان: ۱۴۰۳/۷/۱۵
دوره آنلاین
12,000,000 تومان
1
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مریم خورشید
شروع: ۱۴۰۳/۲/۱۳
پایان: ۱۴۰۳/۲/۱۵
مشهد
4,500,000 تومان
6
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
فاطمه صاحبی,فریده محمدی
شروع: ۱۴۰۳/۲/۱۹
پایان: ۱۴۰۳/۲/۲۱
دوره آنلاین
3,400,000 تومان
6
سوپرویژن بالینی در مداخلات روان شناختی - دوره یازدهم
سوپرویژن بالینی در مداخلات روان شناختی - دوره یازدهم
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۲/۱۹
پایان: ۱۴۰۳/۴/۲۰
دوره آنلاین
6,700,000 تومان
1
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مریم خورشید
شروع: ۱۴۰۳/۲/۲۰
پایان: ۱۴۰۳/۲/۲۸
مشهد
4,500,000 تومان
7
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مهدی اسکندری
شروع: ۱۴۰۳/۳/۲
پایان: ۱۴۰۳/۳/۴
تهران
4,900,000 تومان
1
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مریم رویت‌ وند
شروع: ۱۴۰۳/۳/۳
پایان: ۱۴۰۳/۳/۱۱
كرج
2,800,000 تومان
1
دوره ۴) دوره آموزش عملی پیشرفته تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۴) دوره آموزش عملی پیشرفته تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مریم خورشید
شروع: ۱۴۰۳/۳/۹
پایان: ۱۴۰۳/۳/۱۱
مشهد
4,900,000 تومان
7
خود شکوفایی
خود شکوفایی
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۶/۲۲
پایان: ۱۴۰۴/۱/۷
تهران
19,900,000 تومان
7
فرزند پروری موفق در بستر روابط زناشویی خشنود
فرزند پروری موفق در بستر روابط زناشویی خشنود
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۶/۲۲
پایان: ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
تهران
19,900,000 تومان
7
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مهدی اسکندری
شروع: ۱۴۰۳/۴/۱۳
پایان: ۱۴۰۳/۴/۱۵
تهران
4,900,000 تومان
7
تربیت زوج درمانگر
تربیت زوج درمانگر
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۵/۲۶
پایان: ۱۴۰۳/۹/۳۰
تهران
34,500,000 تومان