• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
تشخیصADHD در بزرگسالی به چه صورت است؟

برای تشخیص این اختلال به روانپزشک یا متخصص روانشناسى بالینی مجرب مراجعه کنید، ممکن است از شما بخواهند که تست یا آزمایشی انجام دهید تا اطمینان حاصل کنند که سایر مشکلات پزشکی باعث ایجاد علائم بیش فعالی نشده باشد، اما نتیجه این تست بدون معاینه وضعیت روانی و سوابق شما فقط می تواند یک ابزار تشخیص باشد نه چیزی بیشتر. تشخیص نهایی بعد از معاینه روانپزشک یا متخصص روانشناسی بالینی صورت می گیرد.

سوالهای مرتبط