• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
من مدام وارد صحبت‌های همسرم می شوم و هر چقدر تمرین می‌کنم نمی‌توانم صبور باشم؟

مهارت گوش دادن را تمرين كنيد، گوش دادن نوعی محترم دانستن طرف مقابلتان است که به او نشان می دهید او را درک می کنید، احساس او را می شناسید و به دور از قضاوت ها و ذهن خوانی آماده‌اید مسائل را از دید او ببینید.گوش دادن یعنی شما می‌خواهید او را درک کنید اما سرزنش نکنید، نصیحت نکنید، قضاوت نکنید يا  بحث را وارد حاشیه نکنید و گرفتار افکار مزاحم تان نشوید.

سوالهای مرتبط