• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
پدر همسرم مدیرم است اما هیچ وقت نمی توانم در محیط کار او را قانع کنم چه کنم؟انگار در حرف زدن و راضی کردن کم میارم چه كنم؟

ابتدا دقیقاً مشخص کنید می خواهيد راجع به چه چیزی صحبت کنید،در مورد آن مسئله خاص جوانب را بسنجید و به جزئیات آن توجه کنید به طوريكه کاملاً در مورد مسئله تان آمادگی کافی داشته باشید.به صحبت های ايشان با دقت گوش کنید و حتما در جایی که احتیاج بود سوالات دقیق و شفاف بپرسید.سازش و انعطاف داشته باشید اما در هر موقعيتى بر روی ارزشها و اصول خودتان بمانید، در آخر در مورد مسئله مورد نظرتان هم تعهد بدهید و هم تعهد ایشان را براى همراهى و ...بخواهید.

سوالهای مرتبط