• پشتیبانی
  • 09194192929
عاطفه سلطانی فر
عاطفه سلطانی فر
  • مدرک تحصیلی:
  • فوق تخصص
  • گرایش:
  • روانپزشکی کودک و نوجوان
  • درجه مربیگری:
  • مربی
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
فلوشیپ روانپزشکی کودکان خردسال
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
 

حوزه فعالیت: 

ارزیابی روانپزشکی کودکان و نوجوانان با تمرکز بر کودکان خردسال (تولد تا شش سالگی) / برنامه ریزی درمان چند وجهی روانپزشکی و روانشناختی / مدیریت و اجرای طرح درمانی با به کارگیری تیم درمانی چند تخصصی (روانشناس، کار درمانگر، گفتار درمانگر و ...) / خانواده درمانی
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر          
عضو سازمان نظام پزشکی از سال ۱۳۷۴ با شماره نظام پزشکی ۵۲۰۵۶
عضو انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران از سال ۱۳۸۱
عضو انجمن روانپزشکی ایران از سال ۱۳۷۸