• پشتیبانی
  • 09194192929
آرزو نظری
آرزو نظری
  • مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد
  • گرایش:
  • روانشناسی عمومی
  • درجه مربیگری:
  • سوپروایزر
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 
کارشناسی فیزیولوژی دانشگاه علوم اراک
 

حوزه فعالیت: 

روابط زوجین، خیانت های زناشویی، پیش ازازدواج، رشد و توسعه فردی(life coach)، وابستگی های ناسالم
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر
عضو سازمان روانشناسی ایران به شماره عضویت ۱۲۷۴۴
عضو انجمن کوچینگ ICI به شماره عضویت ۱۴۹۲۱-۱۴۱۷۴