• پشتیبانی
  • 09194192929
مریم خورشید
مریم خورشید
  • مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد
  • گرایش:
  • مشاوره
  • درجه مربیگری:
  • مربی
کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد قوچان
کارشناسی مددکاری دانشگاه بهزیستی مشهد
کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد تربت جام
 

حوزه فعالیت: 

مشاور خانواده، زوج درمانگر، مشاور پیش از ازدواج؛ برگزاری کارگاه های عمومی و تخصصی در حوزه زوج و فرزند پروری و تئوری انتخاب و واقعیت درمانی
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای:  

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر          
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره ۱۳۹۱۴