• پشتیبانی
  • 09194192929
مونا غریب دوست
مونا غریب دوست
  • مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد
  • گرایش:
  • مشاوره
  • درجه مربیگری:
  • سوپروایزر
کارشناسی  ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه الزهرا
کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 

حوزه های فعالیت:

مشاوره پیش از ازدواج؛ مشاوره زوجین (روابط فرازناشویی، حل تعارضات زوج، غنی سازی روابط زوج)؛ مشاوره طلاق (پیش از طلاق، بازسازی زندگی پس از طلاق)؛ مشاوره فردی (رشد شخصی، روابط بین فردی، شکست عاطفی)؛ مشاوره خانواده (فرزندپروری، روابط والد و فرزند)
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه ای:

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر
عضو سازمان نظام مشاوره و روانشناسی ایران به شماره ۵۳۳۶