• پشتیبانی
  • 09194192929
سمیرا حقوقی
سمیرا حقوقی
  • مدرک تحصیلی:
  • کاندیدای دکتری
  • گرایش:
  • سنجش کیفیت روان درمانی
  • درجه مربیگری:
  • مربی
دکتری تخصصی سنجش و اندازه گیری دانشگاه تهران (سنجش کیفیت رواندرمانی و مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده )، 
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز.
کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی.
 

حوزه فعالیت: 

مشاوره فردی، زوج درمانی و کوچینگ.
تدریس دوره های تئوری انتخاب، دوره های بهبود کیفیت زندگی، دوره های کوچینگ نوجوانی و فرزندپروری مبتنی بر تئوری انتخاب.
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر          
عضو انجمن روانشناسی ایران 
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره ۱۷۱۹۹