• پشتیبانی
  • 09194192929
وحیده شهیدی
وحیده شهیدی
  • مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد
  • گرایش:
  • روانشناسی تحولی-اجتماعی
  • درجه مربیگری:
  • سوپروایزر
 کارشناسی ارشد روانشناسی تحولی-اجتماعی، دانشگاه ویلفرد لریر، واترلو، کانادا
کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 

حوزه فعالیت: 

کمک به والدین و توانمند سازی آنها در حوزه ی فرزند پروری
بهبود رابطه والدین و فرزندان
 
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر
پروانه نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 3488
عضویت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 6170
عضو آزمایشگاه تحقیقاتی روانشناسی تحولی پروفسور الکساندرا گوتاردو، دانشگاه ویلفرد لریر، کانادا
عضو آزمایشگاه تحقیقاتی روانشناسی اجتماعی پروفسور استیون اسپنسر، دانشگاه واترلو، کانادا
عضو آزمایشگاه تحقیقاتی روانشناسی اجتماعی پروفسور آن ویلسون، دانشگاه ویلفرد لریر، کانادا