• پشتیبانی
  • 09194192929
شهلا خطیبی
شهلا خطیبی
  • مدرک تحصیلی:
  • دکتری
  • گرایش:
  • مشاوره خانواده
  • درجه مربیگری:
  • سوپروایزر
دکترای مشاوره خانواده
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر