• پشتیبانی
  • 09194192929
منیره سادات حسینی
منیره سادات حسینی
  • مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد
  • گرایش:
  • روانشناسی بالینی
  • درجه مربیگری:
  • سوپروایزر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر