• پشتیبانی
  • 09194192929
سارا بنی هاشم
سارا بنی هاشم
  • مدرک تحصیلی:
  • کاندیدای دکتری
  • گرایش:
  • روانشناسی سلامت
  • درجه مربیگری:
  • مربی
کاندیدای دکتری روانشناسی سلامت
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر