• پشتیبانی
  • 09194192929
آرزو مهران
آرزو مهران
  • مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد
  • گرایش:
  • مشاور
  • درجه مربیگری:
  • سوپروایزر
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
 

حوزه فعالیت: 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

مشاوره منابع انسانی به سازمان ها /کوچینگ فردی و سازمانی