• پشتیبانی
  • 09194192929
لیلا فلاحی
لیلا فلاحی
  • مدرک تحصیلی:
  • دکتری
  • گرایش:
  • روانشناسی سلامت
  • درجه مربیگری:
  • سوپروایزر
دکتری روانشناسی سلامت
عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی بالینی ایران
 

حوزه فعالیت: 

زوج درمانی، مشاوره پیش از ازدواج، خیانت زناشویی، درمان رابطه ها و رشد فردی
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه ای:

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره ۹۸۹۹ و دارای پروانه نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره ۵۱۸۵.
عضو اصلی هیات مدیره انجمن روانشناسی بالینی ایران.
عضو جامعه مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی.
عضو انجمن روانشناسی ایران.
عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران.
۱۳۹۲-۱۳۹۴ عضو کمیته تخصصی روانشناسی بالینی انجمن روانشناسی ایران 
۱۳۹۲-۱۳۹۴ عضو کمیته تخصصی سایکوآنکولوژی انجمن روانشناسی ایران 
۱۳۹۲-۱۳۹۴ عضو کمیته تخصصی علوم اعصاب کاربردی انجمن روانشناسی ایران 
        
کارگاههای آموزشی
5
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مهدی اسکندری,لیلا فلاحی
شروع: ۱۴۰۰/۹/۱۷
پایان: ۱۴۰۰/۹/۱۹
دوره آنلاین
•••
5
دوره۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
البرز منظوری,لیلا فلاحی
شروع: ۱۳۹۹/۸/۱
پایان: ۱۳۹۹/۸/۲
دوره آنلاین
•••
5
دوره۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
لیلا فلاحی,داوود حبیبی پور
شروع: ۱۳۹۹/۶/۲۰
پایان: ۱۳۹۹/۶/۲۱
تهران
•••
5
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
لیلا فلاحی,داوود حبیبی پور
شروع: ۱۳۹۹/۵/۲
پایان: ۱۳۹۹/۵/۳
تهران
•••
5
دوره۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
لیلا فلاحی
شروع: ۱۳۹۹/۵/۲۳
پایان: ۱۳۹۹/۵/۲۴
تهران
•••
5
دوره۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
لیلا فلاحی
شروع: ۱۳۹۹/۴/۵
پایان: ۱۳۹۹/۴/۶
تهران
•••
5
دوره۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
لیلا فلاحی,داوود حبیبی پور
شروع: ۱۳۹۹/۴/۱۹
پایان: ۱۳۹۹/۴/۲۰
تهران
•••
5
سوپرویژن واقعیت درمانی
سوپرویژن واقعیت درمانی
طاهره جذبی,لیلا فلاحی,فرهاد معمارصادقی
شروع: ۱۳۹۹/۴/۲۵
پایان: ۱۳۹۹/۴/۲۵
دوره آنلاین
•••
5
دوره۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
البرز منظوری,لیلا فلاحی
شروع: ۱۳۹۹/۳/۲۹
پایان: ۱۳۹۹/۳/۳۰
تهران
•••