• پشتیبانی
  • 09194192929
داوود حبیبی پور
داوود حبیبی پور
  • مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد
  • گرایش:
  • مشاور
  • درجه مربیگری:
  • سوپروایزر
کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره
مدیر عامل انجمن توسعه و آموزش مهارت های زندگی دنیای بهتر
 

حوزه فعالیت: 

درمان رابطه ها (‌خانواده، سازمان)/کوچینگ فردی و سازمانی/ روابط بین فردی/ رشد شخصی 
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه ای:

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر   
شماره عضویت سازمان نظام مشاوره ۳۲۰۹۸      
عضو انجمن روانشناسی  ایران به شماره ۱۸۱۱۴