• پشتیبانی
  • 09194192929

توجه داشته باشید با خرید هر آزمون تنها یک بار می‌توانید در آن آزمون شرکت نمایید و پس از تکمیل آزمون و زدن دکمه مشاهده تفسیر نتیجه ثبت و برای شما نمایش داده خواهد شد. (لذا برای تکرار آزمون، نیاز به پرداخت مجدد است)


پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان
پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان
مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) توسط پاکلک و ویدک (۲۰۰۸) طراحی شده است. این مقیاس شامل ۲۸ گویه است که نگرانی‌ها، ترس‌ها و رفتارهای اجتنابی نوجوانان را در موقعیت‌های اجتماعی مختلف، مانند تعامل با دوستان و تعامل در مدرسه اندازه‌گیری می‌کند.
تعداد سوال: 28 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
پرسشنامه انگیزه پیشرفت توسط هرمنس (۱۹۷۷) بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش‌های مربوط به نیاز به پیشرفت طراحی شده است.
تعداد سوال: 29 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه استفاده وسواسی از اینترنت
پرسشنامه استفاده وسواسی از اینترنت
پرسشنامه استفاده وسواسی از اینترنت توسط میرکرک و همکاران (۲۰۰۷) طراحی شده است. این مقیاس شامل ۱۴ گویه است که زیر مقیاس‌ها بر اساس ملاک‌های DSM-IV برای سوءمصرف مواد طراحی شده است.
تعداد سوال: 14 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه اضطراب دستاورد
پرسشنامه اضطراب دستاورد
آزمون اضطراب دستاورد توسط آلپرت و هابر (۱۹۶۰) به منظور ارزیابی اضطراب پیشرفت تحصیلی که دانش‌آموزان تجربه می‌کنند، طراحی شده است که شامل ۱۹ گویه می‌باشد. ۹ گویه این پرسشنامه نشان‌دهنده اضطراب برانگیزاننده و ۱۰ گویه نشان‌دهنده اضطراب تضعیف‌کننده است.
تعداد سوال: 19 عدد
زمان تقریبی: ۸ دقیقه
رایگان
مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان
مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان
کاستندا، مک‌کندلس و پالرمو (۱۹۶۵) پرسشنامه فرم کودکان را برای سنجش مقیاس اضطراب آشکار (CMAS) تهیه نمودند. این مقیاس شامل ۴۲ گویه مربوط به اضطراب و ۱ گویه دیگر به عنوان دروغ‌سنج بود. رینولدز و ریچموند (۱۹۷۸) مقیاس CMAS را از طریق حذف برخی از گویه‌ها، اضافه نمودن برخی دیگر و تغییر ترتیب گویه‌ها مورد تجدیدنظر قرار دادند و هنجار جدیدی از این مقیاس ارائه نمودند.
تعداد سوال: 37 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر
مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر
مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر در سال ۲۰۰۲ توسط کوتچر پس از اجرا روی ۱۷۱۲ نفر از دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان ساخته شد.
تعداد سوال: 11 عدد
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
رایگان
اضطراب امتحان فریدبن
اضطراب امتحان فریدبن
پرسشنامه اضطراب امتحان فریدبن توسط فریدبن و جاکوب (۱۹۹۷) برای تشخیص اضطراب امتحان بزرگسالان طراحی شده است و هدف آن سنجش ابعاد مختلف اضطراب امتحان نظیر تحقیر اجتماعی، خطای شناختی، تنیدگی است.
تعداد سوال: 23 عدد
زمان تقریبی: ۱۲ دقیقه
رایگان
پرسشنامه پرخاشگری
پرسشنامه پرخاشگری
پرسشنامه پرخاشگری توسط باس و پری در سال ۱۹۹۲ ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سؤال است که ۱۴ سؤال آن «خشم»، ۸ سؤال «تهاجم» و ۸ سؤال دیگر عامل «کینه‌توزی» را می‌سنجد.
تعداد سوال: 30 عدد
زمان تقریبی: ۱۲ دقیقه
رایگان
آزمون اضطراب بک
آزمون اضطراب بک
پرسشنامه اضطراب بک (BAI) که نام انگلیسی آن Beck Anxiety Inventory است توسط آرون تی بک و همکارانش در سال ۱۹۸۸ ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه است که علایم اضطراب را فهرست کرده است و بیشتر به چک لیست شباهت دارد.
تعداد سوال: 21 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
10,000 تومان
عزت نفس روزنبرگ
عزت نفس روزنبرگ
عزت نفس یعنی اینکه ما خودمان و کارهایمان را چگونه می‌بینیم. سنجش عزت نفس جزو اولویت‌های متخصصان سلامت روان است چرا که با سلامت روان بهتر، پیشرفت تحصیلی، رضایت از زندگی، شادکامی و سایر متغیرهای مثبت روانشناختی رابطه دارد.
تعداد سوال: 10 عدد
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
رایگان
ذهن آگاهی فرایبورگ
ذهن آگاهی فرایبورگ
مفهوم ذهن آگاهی به دلیل این که به فرد کمک می‌کند تا زندگی را لحظه به لحظه تجربه کند و تماس نزدیکتری با واقعیت داشته باشد، به طور مستقیم بر سلامت روانشناختی و حتی سلامت جسمانی تاثیرگذار است. با پاسخ به این پرسشنامه میزان ذهن‌آگاهی شما مشخص خواهد شد.
تعداد سوال: 14 عدد
زمان تقریبی: ۷ دقیقه
5,000 تومان
مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو - کراون
مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو - کراون
مقیاس آزمون پذیرش اجتماعی توسط مارلو و کراون به منظور سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد ساخته شد. مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون یکی از معتبرترین مقیاس‌های سنجش پذیرش اجتماعی است.
تعداد سوال: 33 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
10,000 تومان
سرمایه‌های روانشناختی لوتانز
سرمایه‌های روانشناختی لوتانز
اضطراب مرگ یکی از عوامل اصلی کاهنده سلامت روان است. با تست اضطراب مرگ و استفاده از راهکارهای آن گامی موثر در بهبود سلامت خود بردارید.
تعداد سوال: 24 عدد
زمان تقریبی: ۱۲ دقیقه
رایگان