• پشتیبانی
  • 09194192929
رایگان
مدت زمان دوره: 1 ساعت و 7 دقیقه سوال
+ ۶ صفحه اسلاید آموزشی
سوگ و داغدیدگی - بخش اول
  • سرفصل ها
  • درباره دوره
  • درباره مدرسین
سوگ و داغدیدگی

این دوره قبلا تحت همین عنوان در سایت صاحبی آکادمی ارائه شده است. چنانچه این محتوا را قبلا تهیه کرده‌اید مجددا نسبت به خرید آن اقدام نکنید. 
سپاسگزاریم که با دقت خود ما را یاری می‌دهید.

 

قابل توجه متقاضیان  بسته های آموزشی: ویدیوها پس از ثبت نام در سایت و تهیه بسته قابلیت دانلود دارند و شرکت کننده حتما باید از حساب کاربری خود آنها را مشاهده و یا دانلود نماید.

 

 

درباره دوره

سـوگ و داغدیدگـی یکـی از پدیده هـای عالـم گیـر و فراگیـر هسـتی مـی باشـد، کـه از جملـه هدایایـی هسـتند ناخواسـته کـه هسـتی، خـدا، طبیعـت،... در دامـن انسـان مـی گـذارد. همـه انسـانها دیـر یـا زود اگـر زنـده باشـند و زندگـی کننـد داغدیدگـی، غـم از دسـت دادن، داغ طـلاق، داغ مهاجـرت، داغ بیمـاری لاعـلاج، داغ تصـادف، داغ از دسـت دادن بخشـی از توانایـی هـا و ... را تجربـه مـی کننـد.

در این بسته به آموزش گامهایـی کـه بـه مـا کمـک مـی کنـد تـا زندگـی خـود را بعـد از سـوگ و داغدیدگـی جمـع و جـور کنیـم و تحمـل خـود را بـالا ببـریم و بـه زندگـیبرگردیـم، می پردازیم.

 

نکته: شرکت در این  کارگاه شامل صدور مدرک نمیباشد.

 

محتویات این بسته آموزشی:

۶۷ دقیقه ویدیو آموزشی به همراه جزوه

 

 

دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
  • مدرک تحصیلی:
  • دکتری
  • گرایش:
  • روانشناسی بالینی
دکتری روانشناسی بالینی، فوق تخصص اختلالات وسواس
مربی ارشد و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

 

حوزه فعالیت: 

اختلالات اضطرابی، وسواس / درمان رابطه‌ها (خانواده، مدرسه، سازمان) / توسعه سرمایه انسانی در سازمان / کوچینگ فردی و سازمانی.

 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو انجمن روانشناسی استرالیا – APS 
عضو کالج روانشناسی بالینی استرالیا 
مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر
مربی ارشد موسسه ویلیام گلسر استرالیا
عضو انجمن روانشناسی ایران 
عضو سازمان نظام روانشناسی استرالیا - Ahpra 
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 
 
 
captcha
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.
مشاهده نظرات بیشتر...