• پشتیبانی
  • 09194192929
535,000 تومان
مدت زمان دوره: 1 ساعت و 34 دقیقه سوال
+ ۶ صفحه اسلاید آموزشی
معرفی دوره
معرفی دوره
  • سرفصل ها
  • درباره دوره
  • درباره مدرسین
شیوه های مدیریت هیجانات منفی ( خشم، دلمردگی، حسادت، شرم، اضطراب)

این دوره قبلا تحت همین عنوان در سایت صاحبی آکادمی ارائه شده است. چنانچه این محتوا را قبلا تهیه کرده‌اید مجددا نسبت به خرید آن اقدام نکنید. 
سپاسگزاریم که با دقت خود ما را یاری می‌دهید.

 

قابل توجه متقاضیان  بسته های آموزشی: ویدیوها پس از خرید بسته قابلیت دانلود دارند و شرکت کننده حتما باید از حساب کاربری خود آنها را مشاهده و یا دانلود نماید. 

 

 

درباره دوره

یکی از جنبه های مهم زندگی ما احساسات و هیجانات ما هستند، چرا که ما بسیاری از کارها را به دلیل احساساتمان انجام میدهیم. 

علت مراجعه ما به مشاور، درمانگر و یا کوچ خـوب نبـودن احساسـات ماسـت. بسـیاری از جلسـات و دورهمـی هـا را شـرکت نمیکنیـم، چـون احسـاس خوبـی نداریم. سـوار آسانسـور یـا هواپیمـا یـا پلـه برقـی نمیشـویم، چـون احسـاس تـرس داریـم. وارد رابطـه جـدی بـا فـرد خاصـی نمیشـویم، چـون احسـاس خوبـی نداریـم. احساسـات بخـش جدایـی ناپذیـر از زندگـی مـا هسـتند. ایـن احساســات و هیجانــات چــون ناشــناخته هســتند و مــا بــا ایــن احساســات و هیجاناتمــان تصمیــم میگیریــم و عمــل میکنیــم گاهــی بـرای خودمـان بـا آن تلـه میسـازیم و بـرای مـا دردسـر میشـود.

در این بسته آموزشی می آموزیم که اگـر بـه درسـتی بفهمیـم و درک کنیـم کـه احساسـات چـه هسـتند و چـه نیسـتند، بـه زیبایـی میتوانیـم آنهـا را مدیریـت کنیـم و بـه شـیوه درسـت بـا آنهـا ارتبـاط برقـرار کنیـم.

 

نکته: شرکت در این  کارگاه شامل صدور مدرک نمیباشد.

 

محتویات این بسته آموزشی:

۹۴ دقیقه ویدیو آموزشی به همراه جزوه


 

 

دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
دکتر علی صاحبی
  • مدرک تحصیلی:
  • دکتری
  • گرایش:
  • روانشناسی بالینی
دکتری روانشناسی بالینی، فوق تخصص اختلالات وسواس
مربی ارشد و عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

 

حوزه فعالیت: 

اختلالات اضطرابی، وسواس / درمان رابطه‌ها (خانواده، مدرسه، سازمان) / توسعه سرمایه انسانی در سازمان / کوچینگ فردی و سازمانی.

 

عضویت در مجامع علمی و حرفه‌ای: 

عضو انجمن روانشناسی استرالیا – APS 
عضو کالج روانشناسی بالینی استرالیا 
مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر
مربی ارشد موسسه ویلیام گلسر استرالیا
عضو انجمن روانشناسی ایران 
عضو سازمان نظام روانشناسی استرالیا - Ahpra 
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 
 
 
captcha
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.
مشاهده نظرات بیشتر...