• پشتیبانی
  • 09194192929
مراجع مقاوم و هنر روان درمانی
مراجع مقاوم و هنر روان درمانی

دکتر کلیفتون میچل در دوازده سال گذشته سمینارها و دوره های آموزشی متعددی برای مدیریت مقاومت برگزار کرده است.کتابها و سمینارهای او بخاطر سبک ساده و ارائه راهکارهای بدیع و عملی شهرت دارد آموزه های او در مجله سلامت مردان امروز هفته نامه مالی بارونز و بسیاری دیگر از مجلات علمی تخصصی منتشر شده است.دکتر میچل یک روانشناس صاحب صلاحیت است که در سال ۲۰۰۲ جایزه بهترین استاد را از دانشگاه ایالتی تنسی در شهر جانسون گرفت و هم اکنون نیز استاد رشته مشاوره در همین دانشگاه است.

112,000 تومان
کلیفتون میچل
مترجم:
دکتر علی صاحبی،فاطمه رسولی،فریده محمدی
ناشر:
نشر احسان
سال:
۱۳۹۹
تعداد صفحات:
۲۸۰