• پشتیبانی
  • 09194192929
داشتن یا شدن به سوی زندگی متعادل
داشتن یا شدن به سوی زندگی متعادل

طبیعت خود را با اصول ما هماهنگ نمیکند بلکه ما هستیم که باید خود را با اصول حاکم بر طبیعت هماهنگ کنیم. یکی از مهمترین آنها اصل تعادل و زندگی متعادل است. علی صاحبی و امیرمحمد پهلونژاد با ترجمه این اثر کلاسیک ارزشمند از ریچارد آیر و لیندا کوشیدند تا اهمیت دستیابی به زندگی متعادل و همه جانبهدو تبدیل شدن به یک انسان متعادل را به خوانندگان نشان دهند.

زندگی خوب و خوش و معنادار زندگی متعادل است.و ما انسانها در سایه زندگی متعادل میتوانیم به فرد ایده آل خود تبدیل شویم. به رشد و شکوفایی دیگران کمک کنیم و این مسیر شگرف و نشاط آور را تا آخر عمر ادامه دهیم.خوانندگان میتوانند اصول و ابزار معرفی شده در این کتاب را در زندگی خود به کارگیرند و نتایج ارزشمند آن را تجربه کنند.(تعادل)یک کلید است.

120,000 تومان
لیندا و ریچارد آیر
مترجم:
دکتر علی صاحبی و امیرمحمد پهلونژاد
ناشر:
نشر احسان
سال:
۱۳۹۹
تعداد صفحات:
۲۹۸