• پشتیبانی
  • 09194192929
رهبری مدرن و مقتدرانه
رهبری مدرن و مقتدرانه

اگر جزو آن دسته از مديراني هستيد كه مي‌گويند: «اگر مخالف نظر من هستيد، درب خروج از آن سمت است. در اين زمانه افراد زيادي براي پر كردن جاي خالي شما وجود دارد!» با چنين سبك مديريتي ديگر نمي‌توانيد مديري موثر براي مجموعه‌ي خودتان باشيد. كتاب «راهبري مقتدرانه»، يك ابزار مديريتي است كه مي‌تواند در محيط‌هاي شغلي امروزه موثر واقع شود. با آموزه‌هاي اين كتاب مديران ياد مي‌گيرند چگونه قدرت خود را با كاركنان تقسيم كنند به نحوي كه احساس قدرتمندي هر دو طرف را افزايش دهند. به عنوان يك مدير و راهبر با واگذار كردن اندكي از قدرت خود، ميزان بيشتري را از طريق احترام، همكاري و وفاداري دريافت خواهيد كرد. آيا اين‌ها همان چيزهايي نيستند كه مي‌خواهيد براي مجموعه خود به ارمغان بياوريد؟

58,000 تومان
علی صاحبی و مهدی اسکندری
مترجم:
-
ناشر:
اندیشه احسان
سال:
۱۴۰۰
تعداد صفحات:
۱۴۶