• پشتیبانی
  • 09194192929
زبان نظریه انتخاب
زبان نظریه انتخاب

خلاصه کتاب

تئوری انتخاب درباره چرابی و چگونگی رفتار توضیح می‌دهد. اینکه ما انسان‌ها چرا رفتار می‌کنیم و چگونه رفتار خود را صادر می‌کنیم. بر اساس تئوری انتخاب رفتار از درون به بیرون صادر می‌شود. نقش عوامل بیرونی و محیط در صدور رفتار ما فقط یک نقش تحریک و دعوت‌کننده است. اینکه ما به این دعوت و تحریک چگونه پاسخ بدهیم، از درون ما و بر اساس آنچه در آن لحظه "می‌خواهیم" و مقایسه آن با آنچه در آن لحظه "دریافت" می‌کنیم نشات می‌گیرد. در این کتاب کاربرد زبان تئوری انتخاب در روابط دو عضوی و تعاملات انسانی به ویژه در چهار موقعیت والدینی_فرزندان، معلم-محصل، زن و شوهر و مدیر_کارمند به طور عملی و روشن توضیح داده شده است. 
23,000 تومان
ویلیام گلسر، کارلین گلسر
مترجم:
دکتر علی صاحبی
ناشر:
سایه سخن
سال:
۱۳۹۷
تعداد صفحات:
۸۰