• پشتیبانی
  • 09194192929
همه‌ی ما دوست داریم که برخی از خاطراتمان برای یک عمر باقی بمانند، اما بسیاری از عوامل جسمی و عاطفی می‌توانند بر توانایی ما در حفظ اطلاعات در طول زندگی تأثیر منفی بگذارند.
http://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6579/داشتن_ظاهر_و_نگرش_مثبت_از_افت_حافظه_جلوگیری_میکند
آیا از دست دادن بینایی باعث افزایش شنوایی فرد میشود؟ تحقیقات جدید این عقیده ی رایج را با یک روش جالب تایید می‌کنند: با آزمایش توانایی افراد نابینا در مسیر‌یابی در محیط اطراف.
http://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6576/نابینایان_قدرت_شنوایی_فضایی_دقیقتری_دارند_
مزایای مداخلات - اقدامات یا سیاست‌هایی که باعث ایجاد تغییر در زندگی فرد می‌شوند - ممکن است پایدار بوده و یا با گذشت زمان کمرنگ شوند. مروری بر صدها مطالعه قبلی نشان می‌دهد که کدام یک از مداخلات آموزشی به احتمال بیشتری تأثیرات پایدار ایجاد می‌کنند.
http://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6575/مداخلات_ممکن_است_منافع__پایداری_داشته_باشند_
خیانت زناشویی داستانی به قدمت زمان است. این شکل از خیانت آسیب قابل توجهی در روابط زوج ایجاد می‌کند و اغلب خبر از یک مشکل بزرگ‌تر در رابطه می‌دهد که آن قطع رابطه است. علی‌رغم میزان شیوع بالای خیانت زناشویی، این موضوع همچنان پدیده‌ایست که بد تعبیر و برداشت شده است.
http://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6561/بازسازی_بعد_از_خیانت_زناشویی