• پشتیبانی
  • 09194192929
نکات موجود در پژوهشهای مربوط به حافظه نشان می‎دادند تولید زبان (صحبت کردن) تجربه یادگیری بسیار قوی‌ای برای فرد به وجود می‌آورد؛ در صورتی که در شیوه‌های یادگیری زبان دوم خارجی به شدت روی اهمیت ادراک (گوش دادن) به جای تولید (صحبت کردن) برای یادگیری زبان تمرکز می‌شود."
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6680/تعادل_میان_مهارت_مکالمه_و_شنیداری_برای_یادگیری_زبان
برای کسانی که به ندرت چهره کسی را فراموش می‌کنند، ولی با به یاد آوردن نام مشکل دارند، شاید دم دست‌ترین درمان برای بهبود این وضعیت، بالشتشان باشد.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6658/در_طول_خواب__چهره_ها_و_نام_ها_بهتر_به_یاد_آورده_می_شوند
طی چند سال گذشته، بحث در مورد ضرورت لزوم آموزش ریاضیات برای مربیان، دانشمندان علوم اجتماعی و حتی سیاست‌مداران محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. اندرو هکر در کتاب مشهور خود(افسانه ریاضی) در سال ۲۰۱۶ از حذف جبر و حساب از برنامه‌های درسی دبیرستان و دانشگاه دفاع کرده است. موضع هکرعمدتا بر این فرضیه استوار است که تعداد اندکی از متخصصین، غیر از ریاضیدانان و مهندسان، به طور جدی از ریاضیات پیشرفته در کارهای روزمره‌شان استفاده می‌کنند.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6604/چرا_هنوز_لازم_است_بچه_ها_جبر_یاد_بگیرند_
تحقیقات جدید نشان می دهد که داشتن تحصیلات اثر بسیار ناچیزی به عنوان محافظت در برابر شروع افت شناختی در سنین بالاتر در زندگی دارد.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6585/تحصیلات_برای_سلامت_شناختی_در_طول_زندگی_بسیار_مهم_است
همه‌ی ما دوست داریم که برخی از خاطراتمان برای یک عمر باقی بمانند، اما بسیاری از عوامل جسمی و عاطفی می‌توانند بر توانایی ما در حفظ اطلاعات در طول زندگی تأثیر منفی بگذارند.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6579/داشتن_ظاهر_و_نگرش_مثبت_از_افت_حافظه_جلوگیری_میکند
به گفته مقاله‌ای که در مجله علم روانشناسی چاپ شده است، افرادی که به آنها اطلاعات غیر صحیح گذشته یادآوری می‌شود، ممکن است که خاطرات جدید حقیقی و قابل اتکا‌تری را در مغزشان شکل دهند.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6569/خبردروغی_که_شنیدید_به_یاد_دارید_
بررسی‌ها جدید انجام گرفته توسط متخصصین نشان می‌دهند که بین نوع تغذیه و سلامت روان ارتباط وجود دارد. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهند، نوع تغذیه نامناسب با اختلالات خلقی رابطه دارد، ولی محققین تاکید می‌کنند که شواهدی که نشان دهنده این ارتباط هستند، نسبتا ضعیف بوده و نیاز به تحقیقات بیشتری است.
https://www.betterchoice.ir/fa/ndt/6516/آیا_نوع_تغذیه_در_سلامت_روان_تاثیر_می_گذارد_