• پشتیبانی
  • 09194192929
اکثر افراد گهگاهی پیش می‌اید که از ظاهر خود ناراضی باشند، حال این نارضایتی می‌تواند در مورد این باشد که چقدر ران‌هایشان قطور است و یبا اینکه پوستشان چروکیده است و یا به اندازه کافی بلند قد نیستند.
http://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/319/چرا_به_نظر_خودم_زشتم__-_شیوه_های_غلبه_بر_تصویر_منفی_از_بدن_خود
CTRTLM Basic Practicum هر شرکت کننده در این دوره، بصورت مجزا کارهای عملی انجام خواهد داد تا با تکرار و تمرین بیشتر بتواند مفاهیم تئوری آموخته شده در دوره اول را بصورت عملی به کار گیرد.
http://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/293/دوره____دوره_آموزش_عملی_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
CTRTLM Basic Training در این دوره آموزشی افراد با کلیت تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه آشنا می شوند.
http://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/322/دوره____دوره_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
Basic Acceptance And Commitment Therapy در این دوره شرکت کنندگان با اصول اولیه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ارزش ها، عمل متعهدانه، خود به عنوان زمینه، متمایز سازی، بودن در اینجا و اکنون، پذیرش) آشنا میشوند.
http://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/320/دوره_پایه_درمان_پــذیــرش_و_تــعــهــد__اکت_
همه ما احساسات را تجربه می‌کنیم، احساسات جایگاه بسیار مهمی در زندگی ما انسان‌ها دارد و برای زندگی ما انسان‌ها بسیار حیاتی و ضروری هستند. به عنوان انسان ما به این شیوه طراحی شده‌ایم که گستره وسیعی از احساسات را تجربه کنیم، برخی از آنها احساساتی هستند که برایمان بسیار خوشایند و خوب بوده و برخی دیگر ناراحت‌کننده و ناخوشایند هستند.
http://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/296/شیوه_غلبه_بر_ناکامی_و_سرخوردگی_های_زندگی_با_ت_وری_انتخاب
موجود آدمی تقریبا هیچ‌یک از رفتارهایی که نیازمند ایجاد، حفظ و نگه‌داری یک رابطه است را بر روی ژن خود ندارد. او میبایست این مهارت‌ها را بیاموزد. از دیدگاه تئوری انتخاب مهم‌ترین دستورالعمل‌هایی که بر روی ژن‌های موجود انسان نوشته شده است و هیچ ‌راهی برای فرار از آن نیست، پنج نیاز ژنتیک و برنامه ریزی شده است که باید تلاش کنیم در تمام طول عمر آن ها را ارضا کنیم.
http://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/297/تربیت_زوج_درمانگر
همه ما به روابط انسانی و اهمیت آن در کیفیت زندگیمان واقفیم. شاید بتوان گفت که رابطه های کیفی و عمیق خوشبوترین شکوفه شاخه‌های درخت هستی اند. ولی به طور حقیقی آن را نمی شناسیم.
http://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/281/شور_زندگی_در_سایه_رابطه_ها
CTRTLM Basic Training در این دوره آموزشی افراد با کلیت تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه آشنا می شوند.
http://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/292/دوره____دوره_آموزش_پایه_ت_وری_انتخاب__واقعیت_درمانی_و_مدیریت_راهبرانه
کمال‌گرایی معمولا با " کامل بودن " و یا " کاری را کامل انجام دادن " اشتباه گرفته می‌شود. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که این خصوصیت چیز بسیار خوبی است و بسیاری دیگر آنرا چیزی بسیار منفی و خجالت‌آور می‌دانند.
http://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/295/شیوه_های_موثر_رهایی_از_کمالگرایی_افراطی___بی_نقص_گرایی__با_ت_وری_انتخاب
در پرسشگری سقراطی«به ویژه در شناخت درمانی» ما برای مراجع حرف نمی‌زنیم بلکه چشم اندازهای گوناگون را با او به اشتراک می‌گذاریم و چگونگی فکر کردن فرد درباره چیزها را مورد آزمون و ارزیابی قرار می‌دهیم فهمیدن معنای چیزهایی که به نظر بی معنا می‌رسند.
http://www.betterchoice.ir/fa/wdetail/268/پرسشگری_سقراطی_پیشرفته
12345678