• پشتیبانی
  • 09194192929
نزدیک ترین کارگاههای آموزشی مشاهده همه کارگاهها
6
افزایش کیفیت زندگی
افزایش کیفیت زندگی
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۷/۱۰
پایان: ۱۴۰۲/۸/۱۵
دوره آنلاین
5,400,000 تومان
1
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
افسانه مهماندوست
شروع: ۱۴۰۲/۷/۱۱
پایان: ۱۴۰۲/۷/۱۳
اصفهان
3,200,000 تومان
6
دوراهی (چالش های تصمیم گیری در زندگی شخصی و شغلی)
دوراهی (چالش های تصمیم گیری در زندگی شخصی و شغلی)
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۷/۲۵
پایان: ۱۴۰۲/۸/۱۶
دوره آنلاین
3,600,000 تومان
1
آمیگدال (مدیریت هیجانات بزرگ)
آمیگدال (مدیریت هیجانات بزرگ)
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۷/۲۱
پایان: ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
تهران
9,600,000 تومان
1
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مهدی اسکندری
شروع: ۱۴۰۲/۷/۱۲
پایان: ۱۴۰۲/۷/۱۴
تهران
4,000,000 تومان
1
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مریم خورشید
شروع: ۱۴۰۲/۷/۱۲
پایان: ۱۴۰۲/۷/۱۴
مشهد
3,200,000 تومان
6
سوپرویژن بالینی در مداخلات روان شناختی - دوره دهم
سوپرویژن بالینی در مداخلات روان شناختی - دوره دهم
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۸/۳
پایان: ۱۴۰۲/۱۰/۶
دوره آنلاین
4,500,000 تومان
1
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مریم خورشید
شروع: ۱۴۰۲/۵/۱۹
پایان: ۱۴۰۲/۵/۲۷
مشهد
3,200,000 تومان
1
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
فاطمه نوغانی
شروع: ۱۴۰۲/۳/۳۱
پایان: ۱۴۰۲/۴/۲
تهران
3,000,000 تومان
1
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
افسانه مهماندوست
شروع: ۱۴۰۲/۳/۳
پایان: ۱۴۰۲/۳/۵
تهران
3,200,000 تومان
1
خودارتقایی مشاورین ویژه مشاورین و دانشجویان رشته روانشناسی و مشاوره
خودارتقایی مشاورین ویژه مشاورین و دانشجویان رشته روانشناسی و مشاوره
علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
پایان: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
دوره آنلاین
رایگان
5
دلبستگی (مهارت دوست داشتن و دوست داشته شدن)
دلبستگی (مهارت دوست داشتن و دوست داشته شدن)
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۶/۱۰
پایان: ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
تهران
•••