• پشتیبانی
  • 09194192929
نزدیک ترین کارگاههای آموزشی مشاهده همه کارگاهها
7
تحول و شکوفایی  (چگونگی به کارگیری عملکرد عالی مغز)
تحول و شکوفایی (چگونگی به کارگیری عملکرد عالی مغز)
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
پایان: ۱۴۰۳/۲/۲۷
تهران
12,000,000 تومان
7
کوچینگ زندگی بر اساس مثنوی معنوی
کوچینگ زندگی بر اساس مثنوی معنوی
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
پایان: ۱۴۰۳/۲/۲۷
تهران
12,000,000 تومان
6
مرور چارت تئوری انتخاب و سناریو روی آن
مرور چارت تئوری انتخاب و سناریو روی آن
طاهره جذبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۱/۴
پایان: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
تهران
800,000 تومان
6
کودک دلبسته
کودک دلبسته
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
پایان: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
دوره آنلاین
6,400,000 تومان
7
قلب روابط صمیمی: دلبستگی - درمان دلبستگی ناایمن از طریق روابط دوعضوی
قلب روابط صمیمی: دلبستگی - درمان دلبستگی ناایمن از طریق روابط دوعضوی
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
پایان: ۱۴۰۳/۳/۲۵
تهران
13,500,000 تومان
1
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
فاطمه صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۲/۹
پایان: ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
ساری
3,500,000 تومان
7
لیمبیک
لیمبیک
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
پایان: ۱۴۰۳/۴/۸
تهران
12,000,000 تومان
1
دوره ۵) دوره آزمون گواهینامه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۵) دوره آزمون گواهینامه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۱/۱۵
پایان: ۱۴۰۳/۱/۲۲
دوره آنلاین
7,000,000 تومان
6
سوپرویژن بالینی در مداخلات روان شناختی - دوره یازدهم
سوپرویژن بالینی در مداخلات روان شناختی - دوره یازدهم
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۲/۵
پایان: ۱۴۰۳/۴/۶
دوره آنلاین
5,200,000 تومان
7
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مهدی اسکندری
شروع: ۱۴۰۳/۲/۱۹
پایان: ۱۴۰۳/۲/۲۱
تهران
4,900,000 تومان
7
خود شکوفایی
خود شکوفایی
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۴/۷
پایان: ۱۴۰۳/۱۰/۲۰
تهران
19,900,000 تومان
7
فرزند پروری موفق در بستر روابط زناشویی خشنود
فرزند پروری موفق در بستر روابط زناشویی خشنود
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۴/۷
پایان: ۱۴۰۳/۱۰/۶
تهران
19,900,000 تومان