• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
با افراد انتقاد ناپذیر چطور رفتار کنیم؟

انتقاد کردن درست عکس تصور اکثر افراد رفتاری بسیار مخرب است، حين صحبت كردن به نکات مثبت طرف مقابل هم توجه کنید و ضمن بیان آنها موردی را که به نظرتان می‌رسد به صورت پیشنهاد عنوان کنید،مثلاً "نظرتو درباره اینکه.... چيست؟""به نظرم اگر...".
اطلاعات را به صورت جزئی و دقیق عنوان کنید و به رفتار فرد مقابل اشاره کنید نه شخصیت و توانایی های او.

 

سوالهای مرتبط