• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
عزت نفس چیست و چگونه آن را افزایش دهیم؟

عزت نفس یعنی به دست آوردن برداشت مثبت از خود یا به عبارتی خودشناسی فرد از خود که چه مقدار خود را دوست دارد و چه مقدار دیدگاه و نظر مطلوبی نسبت به خود دارد.
چه عملکردتان مثبت باشد چه منفی، با خودتان مهربان باشید و خودتان را به عنوان یک انسان با مهارت اما با محدودیت های خاص بپذیرید.

 

سوالهای مرتبط