• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
چطور یک انسان واقعی بشوم واقعاً نمی‌دانم ارزشهایم چیست؟

ایده آل هایی که در قلمروهاى زندگى (مثل ارتباطات، خانواده، دوستان، سلامت، تفريح، پیشرفت شخصی و....) داريد را به دقت مشخص کنید، بعد از خود بپرسيد اگر قرار باشد از شما همیشه به عنوان این چنین افرادی كه رويايش را داريد یاد شود چه گام كوچكى مى توانيد برداريد.
دقت كنيم بین آنچه که الان هستید و آنچه که آرزوی بودن آن را دارید اقدامات و رفتارهای مختلفی وجود دارد، از خودتان بپرسید برای این که یک گام به آن انسانی که رويايش را دارم نزدیک شوم از امروز چه کاری را باید انجام دهم؟ 
گام های کوچک عملی طراحی کنید و متعهد به انجام آن شوید.
سفرهای هزاران کیلومتری از اولین قدم‌ها آغاز می‌شود.

 

سوالهای مرتبط