• پشتیبانی
  • 09194192929
شهلا حدادی
شهلا حدادی
  • مدرک تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد
  • گرایش:
  • مشاوره خانواده
  • درجه مربیگری:
  • مربی
کارشناسی ارشد مشاور خانواده – دانشگاه آزاد قوچان 
کارشناسی روانشناسی عمومی – دانشگاه پیام نور 
کارشناسی مدیریت بیمه – دانشگاه علامه طباطبائی 
 

حوزه فعالیت : 

پیش از ازدواج ، ازدواج و غنی سازی رابطه ، توانمند سازی شخصی ، کنترل هیجانات ، بهبود روابط میان فردی ، بهبود روابط والدینی ، مدیریت خود ، درمان خیانت
 

عضویت در مجامع علمی و حرفه ای : 

عضو هیات علمی موسسه بین المللی ویلیام گلسر          
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران 
عضو انجمن روانشناسی ایران