• پشتیبانی
  • 09194192929

توجه داشته باشید با خرید هر آزمون تنها یک بار می‌توانید در آن آزمون شرکت نمایید و پس از تکمیل آزمون و زدن دکمه مشاهده تفسیر نتیجه ثبت و برای شما نمایش داده خواهد شد. (لذا برای تکرار آزمون، نیاز به پرداخت مجدد است)


پرسشنامه طرحواره یانگ – فرم بلند
پرسشنامه طرحواره یانگ – فرم بلند
پرسشنامه طرح‌واره یانگ شامل دو فرم بلند و کوتاه می‌باشد که فرم بلند آن ۲۰۵ گویه و فرم کوتاه ۷۵ گویه دارد که توسط جفری یانگ (۱۹۹۸) بر مبنای مشاهدات بالینی برای شناسایی پانزده طرح‌واره ناسازگار اولیه طراحی شده است که به صورت خودگزارش‌دهی است
تعداد سوال: 205 عدد
زمان تقریبی: ۲ ساعت
رایگان
پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه
پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه
این مقیاس توسط یانگ (۱۹۸۵) ساخته شد و تابه‌حال سه بار بازنگری شده است. این مقیاس در ویرایش اول و دوم ۷۵ سؤال داشت و در ویرایش سوم مقیاس (EMSS) که توسط یانگ (۱۹۹۰) ساخته شده، دارای ۹۰ ماده است که ۱۸ حیطه از طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه را اندازه می‌گیرد.
تعداد سوال: 90 عدد
زمان تقریبی: ۴۵ دقیقه
رایگان
مقیاس وسواس فکری – عملی ییل براون
مقیاس وسواس فکری – عملی ییل براون
این آزمون، یک ابزار خود-گزارشی برای سنجش میزان افکار وسواسی و رفتارهای وسواسی/اجباری است. این پرسش‌نامه دارای 10 عبارت است که 5 گزینه آن جهت ارزیابی افکار وسواسی و 5 گزینه دیگر برای ارزیابی وسواس عملی در نظر گرفته شده است.
تعداد سوال: 10 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون
پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون
میزان فعالیت سیستم های مغزی/رفتاری و مولفه های آنان را ارزیابی می کند ، یک پرسشنامه خود ارزیابی شخصیتی است که ویلسون ، بارت و گری در سال ۱۹۸۹ آن را طراحی کرده اند و شامل ۱۲۰ ماده است.
تعداد سوال: 120 عدد
زمان تقریبی: ۶۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه مقابله با استرس
پرسشنامه مقابله با استرس
این پرسشنامه برای اولین بار در سال ۱۹۹۳ توسط فریدنبرگ و لویس در استرالیا تهیه شد که بر پایه نظریه لازاروس می‌باشد.
تعداد سوال: 89 عدد
زمان تقریبی: ۴۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه شادکامی آکسفورد
پرسشنامه شادکامی آکسفورد
این فهرست برای اولین بار توسط آرگیل و لو در سال ۱۹۸۹ ساخته شد (به نقل از کار، ۲۰۰۴). آرگیل پس از رایزنی با بک، بر آن شد تا جملات فهرست افسردگی بک را معکوس کند
تعداد سوال: 29 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه خلاقیت تورنس
پرسشنامه خلاقیت تورنس
خلاقیت «فرآینـدی است شامل حساسیت به مسائل، کمبودها و بن‌بستها کـه بـه دنبـال تشخیص مشکل به وجود می‌آیـد و بـه دنبـال آن جسـتجو بـرای یافتن راه حل و طرح فرضیه‌های مربوط به آن آغاز می‌شود. ســپس فرضیه‌ها و راه حلها آزمایش می‌شوند و تغیــیرات لازم در آنـها بـه وجود می‌آید.»
تعداد سوال: 60 عدد
زمان تقریبی: ۳۰ دقیقه
رایگان
آزمون سازگاری بل
آزمون سازگاری بل
پرسشنامه سازگاری در سال 1961 توسط پروفسور بل تدوین شده است. وی در زمینه سازگاری دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش‌آموزان و دانشجویان و دیگری برای بزرگسالان است که از 160عبارت تشکیل شده است.
تعداد سوال: 160 عدد
زمان تقریبی: ۶۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه مقیاس خود پنداره کودکان پیرز و هریس (CSCS)
پرسشنامه مقیاس خود پنداره کودکان پیرز و هریس (CSCS)
مقیاس خود پنداره کودکان پیرز و هریس (CSCS) توسط پیرز و هریس در سال ۱۹۶۹ تهیه شده است و معادل انگلیسی آن Children’s Self-Concept Scale می‌باشد. این مقیاس جهت سنجش میزان خودپنداره کودکان و نوجوانان طرح ‌ریزی شده است و در جهت نگرش و احساس فرد نسبت به خودش، خلاصه می‌شود.
تعداد سوال: 80 عدد
زمان تقریبی: 40 دقیقه
رایگان
پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI)
پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI)
نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو(NEO-PI-R))) (استا و مک کرا، 1992) نوعی پرسشنامه خودسنجی ویژگی های شخصیتی است که مبتنی بر یک الگوی معروف شخصیتی به نام مدل پنج عاملی می باشد (گلدبرگ، 1993). مدل پنج عاملی چهار دهه سابقه تحول داشته (دیگمن، 1990) و محصول سنت واژگان (تحلیل صفات موجود در زبان انگلیسی و دیگر زبان ها) و سنت تحلیل عاملی در تحقیقات شخصیت است.
تعداد سوال: 60 عدد
زمان تقریبی: 30 دقیقه
رایگان
مقياس تاب‌آوری کونور و ديدويسون CD-RISCE
مقياس تاب‌آوری کونور و ديدويسون CD-RISCE
تاب آوری به فرآیند پویای انطباق مثبت با تجربه های تلخ و ناگوار اطلاق و فراتر از جان سالم به دربردن از استرس و ناملایمات زندگی است. همچنین تاب آوری به معنای مهارت ها و خصوصیات و توان‌مندی‌هایی تعریف می‌شود، که فرد را قادر می سازد با سختی‌ها، مشکلات و چالش‌ها سازگار شود.
تعداد سوال: 25 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه هراس اجتماعی
پرسشنامه هراس اجتماعی
پرسشنامه هراس اجتماعی در سال ۲۰۰۰ توسط کانور و همکارانش به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی طراحی شد. پرسشنامه مذکور سه حیطه بالینی هراس اجتماعی یعنی ترس، اجتناب و علایم فیزیولوژیکی این اختلال را می‌سنجد.
تعداد سوال: 17 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
مقیاس سنجش آسیب روانی
مقیاس سنجش آسیب روانی
پرسشنامه سنجش آسیب روانیSCL)) که نام انگلیسی آن (Symptom checklist – 90- revised & SCL-25) است که توسط دراگوتیس و همكارانش درسال 1983ساخته شد. این پرسشنامه دارای 25 گویه است که جهت غربالگری و تعیین اثر‌بخشی درمان به کار می‌رود. این پرسشنامه برای ارزشیابی علائم روانی ساخته شده است .
تعداد سوال: 25 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
مقیاس درجه‌بندی اضطراب همیلتون
مقیاس درجه‌بندی اضطراب همیلتون
مقیاس درجه بندی هامیلتون شامل14 مورد بوده و هر مورد در ارتباط با علائم خاص اضطراب است. در این آزمون که توسط درمانگر نمره گذاری می شود ، هر مورد 5 رتبه داشته که بر حسب شدت علائم از صفر تا 4 نمره می‌گیرد. این مقیاس توسط یک فرد مصاحبه گر ، درجه‌بندی می شود.
تعداد سوال: 14 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
فرسودگی شغلی گلدارد
فرسودگی شغلی گلدارد
پرسشنامه فرسودگي شغلي گلداردشاخصي براي تعيين ميزان فرسودگي شـغلي مشـاوران و رواندرمـانگران اسـت و توسط ديويد گلدارد (1989( ساخته شده است. اين پرسشنامه يك مقياس درجه‌بندي هفتگانه است و داراي ۴۰ آيـتم يا ماده بوده و به روش ليكرت ساخته شده است.
تعداد سوال: 40 عدد
زمان تقریبی: ۲۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز
پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز
این پرسشنامه را استاینمتز (۱۹۷۷) تهیه کرد و شامل ۳۶ عبارت در مورد موقعیت های تنش زای محیط کاری می باشد .این پرسشنامه به بررسی استرس فرد در رابطه با ماهیت کار، همکاران و سرپرستان می‌پردازد.
تعداد سوال: 36 عدد
زمان تقریبی: ۲۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)
ايـن پرسشنامه در سـال 1972 توسـط گلـدبرگ و بـه منظـور شناسايي اختلالات رواني در مراكز و محـيطهـاي مختلـف تدوين شده است. سـؤال هـاي پرسشـنامه كـه بـه بررسـي وضعيت روانـي فـرد در چهـار هفتـه (يـك مـاه ) اخيـر می‌پردازد، دربرگيرنده نشانه‌هايي مثل افكـار و احساسـات نابهنجار و جنبه‌هايي از رفتار قابل مشاهده مي‌باشد.
تعداد سوال: 12 عدد
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)
ايـن پرسشنامه در سـال 1972 توسـط گلـدبرگ و بـه منظـور شناسايي اختلالات رواني در مراكز و محـيطهـاي مختلـف تدوين شده است. سـؤال هـاي پرسشـنامه كـه بـه بررسـي وضعيت روانـي فـرد در چهـار هفتـه (يـك مـاه ) اخيـر می‌پردازد، دربرگيرنده نشانه‌هايي مثل افكـار و احساسـات نابهنجار و جنبه‌هايي از رفتار قابل مشاهده مي‌باشد.
تعداد سوال: 28 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
شوخ طبعي (SHQ)
شوخ طبعي (SHQ)
این پرسشنامه ۲۵ سوالی، پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) نام‌گذاری شد و معادل انگلیسی آن Sense of Humor Questionnaire می‌باشد.
تعداد سوال: 25 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر
مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر
پرسشنامه زیر برای سنجش انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین شده است و دارای 29 ماده است که هرماده دارای یک جفت سؤال ( الف و ب ) می باشد.
تعداد سوال: 29 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی پایگاه هویت
پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی پایگاه هویت
این پرسشنامه توسط گرانه وانت و آدامز در سال 1984 با تفکیک جنبه ی عقیدتی و بین شخصی پرسشنامه سنجش عینی پایگاه هویت من (EOM- ESI-2) به عنوان اولین پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی پایگاه هویت من (EOM- ESI-1) ساخته شد.
تعداد سوال: 64 عدد
زمان تقریبی: ۲۵ دقیقه
رایگان
فهرست نشانه‌های هاپکینز
فهرست نشانه‌های هاپکینز
این پرسشنامه برای تعیین و مشخص كردن نشانه های بیماری تدوین شده است که در آن لیستی از احساسات و تجارب متعدد وجود دارد که ممکن است مشخصه شما باشد.
تعداد سوال: 58 عدد
زمان تقریبی: ۲۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری بامریند
پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری بامریند
این پرسشنامه برای ارزیابی شیوه تربیتی والدین است که شامل شیوه تربیتی سهل‌گیرانه، استبدادی یا سخت‌گیرانه، دموکراتیک یا مقتدرانه می‌باشد و شامل ۳۰ عبارت است.
تعداد سوال: 30 عدد
زمان تقریبی: ۲۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه سازگاری زناشویی گراهام بی اسپینر
پرسشنامه سازگاری زناشویی گراهام بی اسپینر
پرسشنامه سازگاری زناشویی گراهام بی اسپنیر توسط اسپنیر در سال ۱۹۷۶ به منظور سنجش سازگاری بین زن و شوهرها و یا هر دو نفری که با هم زندگی می‌کنند تنظیم شده است و شامل ۳۲ سؤال است که برای ارزیابی و سنجش میزان سازگاری و کیفیت رابطه زناشویی به کار می‌رود.
تعداد سوال: 32 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان