• پشتیبانی
  • 09194192929
فیلتر
از تاریخ:
تا:
6
دوره جامع ۱۰۰ ساعته سوپرویژن
دوره جامع ۱۰۰ ساعته سوپرویژن
منیره کردلو
شروع: ۱۴۰۳/۲/۲
پایان: ۱۴۰۳/۷/۱۵
دوره آنلاین
12,000,000 تومان
1
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مریم خورشید
شروع: ۱۴۰۳/۲/۱۳
پایان: ۱۴۰۳/۲/۱۵
مشهد
4,500,000 تومان
6
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
فاطمه صاحبی,فریده محمدی
شروع: ۱۴۰۳/۲/۱۹
پایان: ۱۴۰۳/۲/۲۱
دوره آنلاین
3,400,000 تومان
6
سوپرویژن بالینی در مداخلات روان شناختی - دوره یازدهم
سوپرویژن بالینی در مداخلات روان شناختی - دوره یازدهم
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۲/۱۹
پایان: ۱۴۰۳/۴/۲۰
دوره آنلاین
6,700,000 تومان
1
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مریم خورشید
شروع: ۱۴۰۳/۲/۲۰
پایان: ۱۴۰۳/۲/۲۸
مشهد
4,500,000 تومان
7
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مهدی اسکندری
شروع: ۱۴۰۳/۳/۲
پایان: ۱۴۰۳/۳/۴
تهران
4,900,000 تومان
1
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مریم رویت‌ وند
شروع: ۱۴۰۳/۳/۳
پایان: ۱۴۰۳/۳/۱۱
كرج
2,800,000 تومان
1
دوره ۴) دوره آموزش عملی پیشرفته تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۴) دوره آموزش عملی پیشرفته تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مریم خورشید
شروع: ۱۴۰۳/۳/۹
پایان: ۱۴۰۳/۳/۱۱
مشهد
4,900,000 تومان
7
خود شکوفایی
خود شکوفایی
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۶/۲۲
پایان: ۱۴۰۴/۱/۷
تهران
19,900,000 تومان
7
فرزند پروری موفق در بستر روابط زناشویی خشنود
فرزند پروری موفق در بستر روابط زناشویی خشنود
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۶/۲۲
پایان: ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
تهران
19,900,000 تومان
7
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مهدی اسکندری
شروع: ۱۴۰۳/۴/۱۳
پایان: ۱۴۰۳/۴/۱۵
تهران
4,900,000 تومان
7
تربیت زوج درمانگر
تربیت زوج درمانگر
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۵/۲۶
پایان: ۱۴۰۳/۹/۳۰
تهران
34,500,000 تومان
5
دوره ۵) دوره آزمون گواهینامه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۵) دوره آزمون گواهینامه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۳/۱/۱۶
پایان: ۱۴۰۳/۱/۲۹
دوره آنلاین
•••
5
سوپرویژن واقعیت درمانی
سوپرویژن واقعیت درمانی
فاطمه صاحبی,فریده محمدی
شروع: ۱۴۰۲/۱/۹
پایان: ۱۴۰۲/۱/۹
دوره آنلاین
•••
5
گذر از سالی که گذشت به سالی که می‌آید
گذر از سالی که گذشت به سالی که می‌آید
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
پایان: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
دوره آنلاین
•••
5
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
فاطمه صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۲/۹
پایان: ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
ساری
•••
5
مرور چارت تئوری انتخاب و سناریو روی آن
مرور چارت تئوری انتخاب و سناریو روی آن
طاهره جذبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۱/۴
پایان: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
تهران
•••
5
کودک دلبسته
کودک دلبسته
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
پایان: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
دوره آنلاین
•••
5
قلب روابط صمیمی: دلبستگی - درمان دلبستگی ناایمن از طریق روابط دوعضوی
قلب روابط صمیمی: دلبستگی - درمان دلبستگی ناایمن از طریق روابط دوعضوی
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
پایان: ۱۴۰۳/۳/۲۵
تهران
•••
5
لیمبیک
لیمبیک
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
پایان: ۱۴۰۳/۴/۸
تهران
•••
5
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مهدی اسکندری
شروع: ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
پایان: ۱۴۰۲/۱۰/۲۲
تهران
•••
5
کوچینگ زندگی بر اساس مثنوی معنوی
کوچینگ زندگی بر اساس مثنوی معنوی
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
پایان: ۱۴۰۳/۲/۲۷
تهران
•••
5
تحول و شکوفایی  (چگونگی به کارگیری عملکرد عالی مغز)
تحول و شکوفایی (چگونگی به کارگیری عملکرد عالی مغز)
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
پایان: ۱۴۰۳/۲/۲۷
تهران
•••
5
دوره ۴) دوره آموزش عملی پیشرفته تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۴) دوره آموزش عملی پیشرفته تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
فاطمه صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
پایان: ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
فریدون كنار
•••
5
پرسشگری سقراطی در مشاوره، روان درمانی و کوچینگ
پرسشگری سقراطی در مشاوره، روان درمانی و کوچینگ
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۹/۲۷
پایان: ۱۴۰۲/۱۱/۲
دوره آنلاین
•••
5
خانواده درمانی با رویکرد واقعیت درمانی
خانواده درمانی با رویکرد واقعیت درمانی
منیره کردلو
شروع: ۱۴۰۲/۹/۱۵
پایان: ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
دوره آنلاین
•••
5
دوره سوپرویژن و آمادگی برای دوره گواهی نامه
دوره سوپرویژن و آمادگی برای دوره گواهی نامه
افسانه مهماندوست
شروع: ۱۴۰۲/۹/۱۱
پایان: ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
دوره آنلاین
•••
5
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
فریده محمدی
شروع: ۱۴۰۲/۹/۲۹
پایان: ۱۴۰۲/۱۰/۱
ساری
•••
5
سوپرویژن بالینی در مداخلات روان شناختی - دوره دهم
سوپرویژن بالینی در مداخلات روان شناختی - دوره دهم
مهدی اسکندری,علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۸/۱۰
پایان: ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
دوره آنلاین
•••
5
سمینار تصمیم بزرگ: مهاجرت
سمینار تصمیم بزرگ: مهاجرت
علی صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۸/۲۶
پایان: ۱۴۰۲/۸/۲۶
تهران
•••
5
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۲) دوره آموزش عملی پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مهدی اسکندری,طاهره جذبی
شروع: ۱۴۰۲/۹/۸
پایان: ۱۴۰۲/۹/۱۰
تهران
•••
5
زندگی خود را دوباره بیافرینید
زندگی خود را دوباره بیافرینید
منیره کردلو
شروع: ۱۴۰۲/۸/۱
پایان: ۱۴۰۲/۸/۲۷
دوره آنلاین
•••
5
مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره پیش از ازدواج
منیره کردلو
شروع: ۱۴۰۲/۷/۱
پایان: ۱۴۰۲/۷/۲۶
دوره آنلاین
•••
5
افزایش کیفیت زندگی
افزایش کیفیت زندگی
مهدی اسکندری,علی صاحبی,فرهاد معمارصادقی
شروع: ۱۴۰۲/۷/۲۴
پایان: ۱۴۰۲/۸/۲۹
دوره آنلاین
•••
5
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
فاطمه صاحبی
شروع: ۱۴۰۲/۷/۲۶
پایان: ۱۴۰۲/۷/۲۸
ساری
•••
5
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
دوره ۱) دوره آموزش پایه تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه
مریم خورشید
شروع: ۱۴۰۲/۷/۱۲
پایان: ۱۴۰۲/۷/۱۴
مشهد
•••