• پشتیبانی
  • 09194192929
کارها رو نمی تونم به پایان برسونم. یک کار را شروع می کنم اولش خیلی ذوق دارم ولی به مرور کم می شه.و در نهایت رها می کنم.

دوست عزیز ، اهمال کاری و داشتن برنامه های نیمه کاره یکی از مشکلات رایج انسان امروز است. در مشاورهای سنتی تر روی همان مساله کار می شد اما امروز مشاوره را از مطالب بنیادی تر شروع می کنیم. هویت جویی، چشم انداز، ارزش ها، اهداف و نهایتا برنامه ریزی هوشمند. چند کتاب معرفی می کنم که می توانند کمک کنند به شما. کوچینگ زندگی( دکتر صاحبی و آقای پهلونژاد)، غلبه بر کمال خواهی شافران و همکاران (انتشارات ارجمند).

سوالهای مرتبط