• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
چگونه می توان تاب‌آوری خود را افزایش داد؟

از دیدن مشکلات و بحران ها به عنوان مسائل غیرقابل حل اجتناب کنید، چشم‌انداز و دورنمای مثبت برای خودتان تعریف کنید، روابط اجتماعی خود را حفظ کنید و به سوی اهداف تان بر اساس ارزش‌های اساسی تان همواره در حال حرکت باشید،تغییر را جزئی از زندگی تان بدانید و همواره یک دیدگاه امیدبخش را حفظ کنید.

سوالهای مرتبط