• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
دلایل خود کم بینی چیست ؟ چرا تو روابط که شکست می خوریم این شکست را تقصیر خودمان می دانیم ؟

در خود کم بینی افراد از عزت نفس پایین رنج می برند. یک معیار و استاندارد بالایی از خودشان در ذهن شان ساخته اند و مدام خود واقعی خودشان را با آن مقایسه می کنند و از خود ایراد می گیرند. دریافت مشاوره فردی در این زمینه بسیار کمک کننده خواهد بود. در روابط هم هر دونفر  در شکست خوردن یا موفقیت و شاد مانی و استحکام رابطه  سهم دارند. برای ساختن رابطه و حفظ  و تداوم آن باید از دانش و آگاهی لازم برخوردار باشید. کتاب ۸ درس برای ازدواج خوشنودتر را مطالعه بفرمایید و در نهایت از یک روانشاس کمک دریافت کنید.

سوالهای مرتبط