• پشتیبانی
  • 09194192929

توجه داشته باشید با خرید هر آزمون تنها یک بار می‌توانید در آن آزمون شرکت نمایید و پس از تکمیل آزمون و زدن دکمه مشاهده تفسیر نتیجه ثبت و برای شما نمایش داده خواهد شد. (لذا برای تکرار آزمون، نیاز به پرداخت مجدد است)


مقیاس اضطراب کتل
مقیاس اضطراب کتل
عصر ما را "عصر اضطراب" نامیده‌اند و مسلم است که در چنین عصری تظاهرات اضطراب بسیار فراوان و گسترده‌اند. در گستره فعالیت های بالینی، هنگامی که تشخیص به منظور روان درمانگری یا به دلیل مسائل مربوط به قلمرو پزشکی داخلی که "تنیدگی"های زندگی آنها را به وجود آورده اند، صورت می گیرد، تعیین دقیق نقش اضطراب به صورتی دقیق و قابل اعتماد از پیش ضرورت پیدا می کند.
تعداد سوال: 40 عدد
زمان تقریبی: ۲۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه اعتماد در روابط بین‌فردی
پرسشنامه اعتماد در روابط بین‌فردی
مقیاس اعتماد توسط رمپل، هولمز و زانا (۱۹۸۶) طراحی شده است. این مقیاس بر اساس نسخه قبلی مقیاس اعتماد رمپل، هولمز و زانا (۱۹۸۵) می‌باشد. این ابزار شامل ۱۸ گویه می‌باشد که میزان اعتماد در روابط صمیمانه را می‌سنجد.
تعداد سوال: 18 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
پرسشنامه انگیزه پیشرفت توسط هرمنس (۱۹۷۷) بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش‌های مربوط به نیاز به پیشرفت طراحی شده است.
تعداد سوال: 29 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه تعهد سازمانی
پرسشنامه تعهد سازمانی
پرسشنامه تعهد سازمانی توسط پورتر، موادی، استریز و پورت (۱۹۷۴) تدوین و توسط انگل و پری (۱۹۸۱) اصلاً گردیده است. این ابزار مشخص می‌سازد که فرد تا چه اندازه در قبال سازمان خود احساس مسئولیت می‌کند.
تعداد سوال: 15 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
مقیاس اضطراب اجتماعی جسمانی
مقیاس اضطراب اجتماعی جسمانی
مقیاس اضطراب اجتماعی جسمانی توسط هارت، لیری و ریجسکی (۱۹۸۹) به منظور ارزیابی میزان مضطرب شدن افراد به هنگام مشاهده یا ارزشیابی سایرین از بدن آن‌ها طراحی شد.
تعداد سوال: 12 عدد
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه تصمیم‌گیری عمومی
پرسشنامه تصمیم‌گیری عمومی
پرسشنامه تصمیم‌گیری عمومی در سال ۱۹۹۵ توسط اسکات و بروس به منظور ارزیابی شیوه‌های تصمیم‌گیری و بر اساس نظریه سبک‌های تصمیم‌گیری طراحی شد.
تعداد سوال: 25 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه استفاده وسواسی از اینترنت
پرسشنامه استفاده وسواسی از اینترنت
پرسشنامه استفاده وسواسی از اینترنت توسط میرکرک و همکاران (۲۰۰۷) طراحی شده است. این مقیاس شامل ۱۴ گویه است که زیر مقیاس‌ها بر اساس ملاک‌های DSM-IV برای سوءمصرف مواد طراحی شده است.
تعداد سوال: 14 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه افسردگی سالمندان
پرسشنامه افسردگی سالمندان
پرسشنامه افسردگی سالمندان به وسیله یاساواگیو و همکاران (۱۹۸۲) ساخته شده است و ۱۵ گویه دارد. دارای یک فرم ۳۰ گویه‌ای و یک فرم ۱۵ گویه‌ای است. سه گروه مبتلا به افسردگی متوسط، مبتلا به افسردگی شدید و افراد سالم را از یکدیگر متمایز می‌کند.
تعداد سوال: 15 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه استرس ادراک شده
پرسشنامه استرس ادراک شده
مقیاس استرس ادراک شده (PSS) توسط کوهن (۱۹۸۳) به منظور ارزیابی میزانی که فرد موقعیت‌های زندگی را استرس‌زا ارزیابی می‌کند، طراحی شده است.
تعداد سوال: 14 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه احساس فشار روانی مارکهام
پرسشنامه احساس فشار روانی مارکهام
پرسشنامه احساس فشار روانی در سال ۱۹۹۲ توسط اورسولا مارکهام به منظور سنجش تنیدگی روانی و هیجانی ناشی از فشارزاهای محیطی با ۳۶ سؤال دو گزینه‌ای (بلی ـ خیر) تدوین گردید.
تعداد سوال: 36 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه اضطراب دستاورد
پرسشنامه اضطراب دستاورد
آزمون اضطراب دستاورد توسط آلپرت و هابر (۱۹۶۰) به منظور ارزیابی اضطراب پیشرفت تحصیلی که دانش‌آموزان تجربه می‌کنند، طراحی شده است که شامل ۱۹ گویه می‌باشد. ۹ گویه این پرسشنامه نشان‌دهنده اضطراب برانگیزاننده و ۱۰ گویه نشان‌دهنده اضطراب تضعیف‌کننده است.
تعداد سوال: 19 عدد
زمان تقریبی: ۸ دقیقه
رایگان
مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی
مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی
مقیاس بخشش خاص زناشویی توسط پالپری، رگالیا و فینچام در سال (۲۰۰۹) طراحی شده است. این مقیاس شامل ۱۰ گویه می‌باشد که به منظور ارزیابی بخشش خاص زوجین طراحی شده است.
تعداد سوال: 10 عدد
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
رایگان
مقیاس تاب‌آوری
مقیاس تاب‌آوری
مقیاس تاب‌آوری را کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) با بازبینی منابع پژوهشی ۱۹۹۱ـ۱۹۷۹ در زمینه تاب‌آوری تهیه کردند. این مقیاس شامل ۲۵ گویه می‌باشد که جهت اندازه‌گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید،تهیه شده است.
تعداد سوال: 25 عدد
زمان تقریبی: ۱۲ دقیقه
رایگان
اضطراب امتحان فریدبن
اضطراب امتحان فریدبن
پرسشنامه اضطراب امتحان فریدبن توسط فریدبن و جاکوب (۱۹۹۷) برای تشخیص اضطراب امتحان بزرگسالان طراحی شده است و هدف آن سنجش ابعاد مختلف اضطراب امتحان نظیر تحقیر اجتماعی، خطای شناختی، تنیدگی است.
تعداد سوال: 23 عدد
زمان تقریبی: ۱۲ دقیقه
رایگان
پرسشنامه افکار اضطراب سخنرانی
پرسشنامه افکار اضطراب سخنرانی
ادراک فرد نقش مهمی در گسترش، پایداری و درمان اضطراب سخنرانی دارد. کو و همکاران (۲۰۰۴) بر این باورند که در حال حاضر ابزارهای کمی وجود دارند که بتواند افکار مرتبط با اضطراب سخنرانی را ارزیابی کند.
تعداد سوال: 23 عدد
زمان تقریبی: ۸ دقیقه
رایگان
پرسشنامه احساس مثبت به همسر
پرسشنامه احساس مثبت به همسر
پرسشنامه احساس مثبت به همسر توسط دکتر اُلیری و همکاران او در دانشگاه‌های نیویورک طراحی شده است تا دگرگونی‌های احساسات مردان و زنان نسبت به همسرانشان را در جریان زندگی مشترک اندازه بگیرند. این آزمون یک پرسشنامه ۱۷ گویه‌ای است که برای ارزیابی عواطف مثبت یا عشق به همسر در سال ۱۹۷۵ در کلینیک زوج‌درمانی دانشگاه ایالتی نیویورک ساخته شده است.
تعداد سوال: 17 عدد
زمان تقریبی:
رایگان
مقیاس احساس تنهایی (UCLA)
مقیاس احساس تنهایی (UCLA)
مقیاس احساس تنهایی در سال ۱۹۸۰ توسط راسل، پیلاو و کورتانو در دانشگاه لوس‌آنجلس کالیفرنیا ساخته شد. پرسشنامه احساس تنهایی (نسخه سوم) به عنوان اولین آزمون احساس تنهایی در سال ۱۹۷۸ توسط رسال، پیلاو و فرگوسن در دانشگاه کالیفرنیا ساخته شد. علی‌رغم اعتبار و پایایی مناسبی که برای مقیاس گزارش شده بود، برای رفع برخی نواقص، راسل و همکاران در سال ۱۹۸۰، نسخه تجدیدنظر شده‌ای از فرم اولیه را ارائه دادند.
تعداد سوال: 20 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه پرخاشگری
پرسشنامه پرخاشگری
پرسشنامه پرخاشگری توسط باس و پری در سال ۱۹۹۲ ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سؤال است که ۱۴ سؤال آن «خشم»، ۸ سؤال «تهاجم» و ۸ سؤال دیگر عامل «کینه‌توزی» را می‌سنجد.
تعداد سوال: 30 عدد
زمان تقریبی: ۱۲ دقیقه
رایگان
پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت
پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت
پرسشنامه تمایل جنسی توسط هالبرت و اپت (۱۹۹۲) ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ویژگی‌هایی است که آن را قابل استفاده در فرهنگ‌های مختلف کرده است. به تعبیری، شیوه تنظیم گویه‌ها به صورتی است که بر فعالیت‌های جنسی جاری و بر تجارب جنسی فرد در گذشته تأکید ندارد، بلکه این آزمون بر تمایل به انجام امور جنسی حتی در صورتی که آزمودنی تجربه فعالیت جنسی نداشته باشد، می‌پردازد. این پرسشنامه توسط درمانگران جهت امور بالینی، سنجش مشکلات جنسی و زناشویی و در پژوهش‌های علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تعداد سوال: 25 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
مقیاس اختلال اضطراب فراگیر
مقیاس اختلال اضطراب فراگیر
مقیاس اختلال اضطراب فراگیر ۷ سوالی اسپیتزر و همکاران (GAD-7) در سال ۲۰۰۶ توسط اسپیزر, کرونک, ویلیامز و لوه طراحی و ساخته شد. مقیاس اختلال اضطراب فراگیر از جمله بهترین ابزارهایی که برای سنجش این اختلال طراحی شده است.
تعداد سوال: 7 عدد
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه افسردگی بک
پرسشنامه افسردگی بک
پرسشنامه افسردگي بك بـه طـور گسترده‌اي براي ارزيابي شدت افسردگي در بيماران با تشخيص روانپزشكي و همچنـين بـراي بيماريـابي در جمعيـت بهنجار, به كار گرفته شده است. پرسشنامه افسردگي بك به منظور سنجش بازخوردها و نشانه‌هاي فراوانـي كـه بيمـاران افسـرده نشـان مـي‌دهنـد, ساخته شده است
تعداد سوال: 21 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
مقیاس افسردگی زونگ
مقیاس افسردگی زونگ
مقیاس زونگ (SDS) توسط ویلیام زونگ در سال ۱۹۶۵ انتشار یافت و پس از انتشار تحقیقات بسیاری در آمریکا و سایر کشورهای دنیا برای بررسی روایی و پایایی آن انجام گرفت. مقیاس تجدید نظر شده زونگ در مطالعات کلینیکی و بین فرهنگی و در مطالعات شیوع افسردگی در جمعیت طبیعی بکار گرفته می‌شود.
تعداد سوال: 20 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه اضطراب خصیصه‌ای-موقعیتی اشپیلبرگر
پرسشنامه اضطراب خصیصه‌ای-موقعیتی اشپیلبرگر
پرسشنامه اضطراب موقعيتي – خصيصهاي اشپيلبرگر يك وسيله خودسنجي است كه به طور گسـترده‌اي بـه كـار رفتـه است. اين پرسشنامه شامل دو مقياس روانسنجي خودسنجي جداگانه براي انـدازه‌گيـري دو مفهوم متمايز، اما وابسته با اضطراب است.
تعداد سوال: 40 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
15,000 تومان
مقیاس  اضطراب وجودی گود
مقیاس اضطراب وجودی گود
این مقیاس را لورنس و کاترینا گود در سال ۱۹۷۴ در ۳۲ ماده ساخته‌اند. این مقیاس در حقیقت برای سنجش میزان اضطراب‌های وجودی, از جمله, مرگ, تنهایی, گناه, پوچی و بی‌معنایی در زندگی ساخته شده است که اضطراب را به صورت دو ارزشی می‌سنجد.
تعداد سوال: 32 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان