• پشتیبانی
  • 09194192929

توجه داشته باشید با خرید هر آزمون تنها یک بار می‌توانید در آن آزمون شرکت نمایید و پس از تکمیل آزمون و زدن دکمه مشاهده تفسیر نتیجه ثبت و برای شما نمایش داده خواهد شد. (لذا برای تکرار آزمون، نیاز به پرداخت مجدد است)


پرسشنامه اضطراب دستاورد
پرسشنامه اضطراب دستاورد
آزمون اضطراب دستاورد توسط آلپرت و هابر (۱۹۶۰) به منظور ارزیابی اضطراب پیشرفت تحصیلی که دانش‌آموزان تجربه می‌کنند، طراحی شده است که شامل ۱۹ گویه می‌باشد. ۹ گویه این پرسشنامه نشان‌دهنده اضطراب برانگیزاننده و ۱۰ گویه نشان‌دهنده اضطراب تضعیف‌کننده است.
تعداد سوال: 19 عدد
زمان تقریبی: ۸ دقیقه
رایگان
مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی
مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی
مقیاس بخشش خاص زناشویی توسط پالپری، رگالیا و فینچام در سال (۲۰۰۹) طراحی شده است. این مقیاس شامل ۱۰ گویه می‌باشد که به منظور ارزیابی بخشش خاص زوجین طراحی شده است.
تعداد سوال: 10 عدد
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
رایگان
مقیاس تاب‌آوری
مقیاس تاب‌آوری
مقیاس تاب‌آوری را کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) با بازبینی منابع پژوهشی ۱۹۹۱ـ۱۹۷۹ در زمینه تاب‌آوری تهیه کردند. این مقیاس شامل ۲۵ گویه می‌باشد که جهت اندازه‌گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید،تهیه شده است.
تعداد سوال: 25 عدد
زمان تقریبی: ۱۲ دقیقه
رایگان
اضطراب امتحان فریدبن
اضطراب امتحان فریدبن
پرسشنامه اضطراب امتحان فریدبن توسط فریدبن و جاکوب (۱۹۹۷) برای تشخیص اضطراب امتحان بزرگسالان طراحی شده است و هدف آن سنجش ابعاد مختلف اضطراب امتحان نظیر تحقیر اجتماعی، خطای شناختی، تنیدگی است.
تعداد سوال: 23 عدد
زمان تقریبی: ۱۲ دقیقه
رایگان
پرسشنامه افکار اضطراب سخنرانی
پرسشنامه افکار اضطراب سخنرانی
ادراک فرد نقش مهمی در گسترش، پایداری و درمان اضطراب سخنرانی دارد. کو و همکاران (۲۰۰۴) بر این باورند که در حال حاضر ابزارهای کمی وجود دارند که بتواند افکار مرتبط با اضطراب سخنرانی را ارزیابی کند.
تعداد سوال: 23 عدد
زمان تقریبی: ۸ دقیقه
رایگان
پرسشنامه احساس مثبت به همسر
پرسشنامه احساس مثبت به همسر
پرسشنامه احساس مثبت به همسر توسط دکتر اُلیری و همکاران او در دانشگاه‌های نیویورک طراحی شده است تا دگرگونی‌های احساسات مردان و زنان نسبت به همسرانشان را در جریان زندگی مشترک اندازه بگیرند. این آزمون یک پرسشنامه ۱۷ گویه‌ای است که برای ارزیابی عواطف مثبت یا عشق به همسر در سال ۱۹۷۵ در کلینیک زوج‌درمانی دانشگاه ایالتی نیویورک ساخته شده است.
تعداد سوال: 17 عدد
زمان تقریبی:
رایگان
مقیاس احساس تنهایی (UCLA)
مقیاس احساس تنهایی (UCLA)
مقیاس احساس تنهایی در سال ۱۹۸۰ توسط راسل، پیلاو و کورتانو در دانشگاه لوس‌آنجلس کالیفرنیا ساخته شد. پرسشنامه احساس تنهایی (نسخه سوم) به عنوان اولین آزمون احساس تنهایی در سال ۱۹۷۸ توسط رسال، پیلاو و فرگوسن در دانشگاه کالیفرنیا ساخته شد. علی‌رغم اعتبار و پایایی مناسبی که برای مقیاس گزارش شده بود، برای رفع برخی نواقص، راسل و همکاران در سال ۱۹۸۰، نسخه تجدیدنظر شده‌ای از فرم اولیه را ارائه دادند.
تعداد سوال: 20 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه پرخاشگری
پرسشنامه پرخاشگری
پرسشنامه پرخاشگری توسط باس و پری در سال ۱۹۹۲ ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سؤال است که ۱۴ سؤال آن «خشم»، ۸ سؤال «تهاجم» و ۸ سؤال دیگر عامل «کینه‌توزی» را می‌سنجد.
تعداد سوال: 30 عدد
زمان تقریبی: ۱۲ دقیقه
رایگان
پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت
پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت
پرسشنامه تمایل جنسی توسط هالبرت و اپت (۱۹۹۲) ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ویژگی‌هایی است که آن را قابل استفاده در فرهنگ‌های مختلف کرده است. به تعبیری، شیوه تنظیم گویه‌ها به صورتی است که بر فعالیت‌های جنسی جاری و بر تجارب جنسی فرد در گذشته تأکید ندارد، بلکه این آزمون بر تمایل به انجام امور جنسی حتی در صورتی که آزمودنی تجربه فعالیت جنسی نداشته باشد، می‌پردازد. این پرسشنامه توسط درمانگران جهت امور بالینی، سنجش مشکلات جنسی و زناشویی و در پژوهش‌های علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تعداد سوال: 25 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
مقیاس اختلال اضطراب فراگیر
مقیاس اختلال اضطراب فراگیر
مقیاس اختلال اضطراب فراگیر ۷ سوالی اسپیتزر و همکاران (GAD-7) در سال ۲۰۰۶ توسط اسپیزر, کرونک, ویلیامز و لوه طراحی و ساخته شد. مقیاس اختلال اضطراب فراگیر از جمله بهترین ابزارهایی که برای سنجش این اختلال طراحی شده است.
تعداد سوال: 7 عدد
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه افسردگی بک
پرسشنامه افسردگی بک
پرسشنامه افسردگي بك بـه طـور گسترده‌اي براي ارزيابي شدت افسردگي در بيماران با تشخيص روانپزشكي و همچنـين بـراي بيماريـابي در جمعيـت بهنجار, به كار گرفته شده است. پرسشنامه افسردگي بك به منظور سنجش بازخوردها و نشانه‌هاي فراوانـي كـه بيمـاران افسـرده نشـان مـي‌دهنـد, ساخته شده است
تعداد سوال: 21 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
مقیاس افسردگی زونگ
مقیاس افسردگی زونگ
مقیاس زونگ (SDS) توسط ویلیام زونگ در سال ۱۹۶۵ انتشار یافت و پس از انتشار تحقیقات بسیاری در آمریکا و سایر کشورهای دنیا برای بررسی روایی و پایایی آن انجام گرفت. مقیاس تجدید نظر شده زونگ در مطالعات کلینیکی و بین فرهنگی و در مطالعات شیوع افسردگی در جمعیت طبیعی بکار گرفته می‌شود.
تعداد سوال: 20 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه اضطراب خصیصه‌ای-موقعیتی اشپیلبرگر
پرسشنامه اضطراب خصیصه‌ای-موقعیتی اشپیلبرگر
پرسشنامه اضطراب موقعيتي – خصيصهاي اشپيلبرگر يك وسيله خودسنجي است كه به طور گسـترده‌اي بـه كـار رفتـه است. اين پرسشنامه شامل دو مقياس روانسنجي خودسنجي جداگانه براي انـدازه‌گيـري دو مفهوم متمايز، اما وابسته با اضطراب است.
تعداد سوال: 40 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
15,000 تومان
مقیاس  اضطراب وجودی گود
مقیاس اضطراب وجودی گود
این مقیاس را لورنس و کاترینا گود در سال ۱۹۷۴ در ۳۲ ماده ساخته‌اند. این مقیاس در حقیقت برای سنجش میزان اضطراب‌های وجودی, از جمله, مرگ, تنهایی, گناه, پوچی و بی‌معنایی در زندگی ساخته شده است که اضطراب را به صورت دو ارزشی می‌سنجد.
تعداد سوال: 32 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
پرسش‌نامه افکار خودآیند (ATQ)
پرسش‌نامه افکار خودآیند (ATQ)
پرسش نامه افکار خودکار در سال ۱۹۸۰ توسط هولون و کندال (۴۲) تهیه شده است. این پرسشنامه برای ارزیابی فراوانی اظهارات منفی خودآیند درباره خود به منظور ارزیابی شناختی خودافشایی در افسردگی ساخته شده است.
تعداد سوال: 30 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس
مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس
مقیاس افسردگی اضطراب استرس )DASS الویباند و الویباند, 1995 )یک آزمون 21 سئوالی است که علائم افسردگی, اضطراب و استرس را در مقیاس چهار درجه‌ای از نمره 0 تا 3 می سنجد. این آزمون از سه زیرمقیاس افسردگی, اضطراب و استرس تشکیل شده است.
تعداد سوال: 21 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
10,000 تومان
آزمون اضطراب بک
آزمون اضطراب بک
پرسشنامه اضطراب بک (BAI) که نام انگلیسی آن Beck Anxiety Inventory است توسط آرون تی بک و همکارانش در سال ۱۹۸۸ ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه است که علایم اضطراب را فهرست کرده است و بیشتر به چک لیست شباهت دارد.
تعداد سوال: 21 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
10,000 تومان
مقیاس شفقت به خود
مقیاس شفقت به خود
خود دلسوزی یا شفقت خود به معنی این است که فرد در مواجه با ناکامی‌ها، نقائص و عیب‌هایش آن‌ها را بپذیرد. و به جای انتقاد از خود به مهربانی نسبت به خود می‌پردازد. با انجام این آزمون می‌توانید ببینید چقدر با خودتان مشفقانه برخورد می‌کنید
تعداد سوال: 12 عدد
زمان تقریبی: ۶ دقیقه
رایگان
مقیاس سبک دلبستگی کولینز و رید
مقیاس سبک دلبستگی کولینز و رید
نظریه سبک‌های دلبستگی که توسط جان بالبی مطرح شد بیان می‌دارد که روابط اولیه مادر با کودک سبک دلبستگی را شکل می‌دهد و این سبک دلبستگی در تمام طول زندگی اثرات خود را نشان می‌دهد. با این مقیاس می‌توانید سبک دلبستگی خود را تشخیص دهید.
تعداد سوال: 18 عدد
زمان تقریبی: ۹ دقیقه
رایگان
مقیاس جرأت ‌ورزی  راتوس
مقیاس جرأت ‌ورزی راتوس
پرخاشگري و جرأت‌ورزي مفاهيمي هستند که اغلب با هم اشتباه گرفته مي شوند، در حالي که در رفتار جرأت‌ورزانه حق و حقوق همه محترم شناخته مي‌شود. این مقیاس ابزاری مناسب است برای سنجش جرأت‌ورزی.
تعداد سوال: 30 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
عزت نفس روزنبرگ
عزت نفس روزنبرگ
عزت نفس یعنی اینکه ما خودمان و کارهایمان را چگونه می‌بینیم. سنجش عزت نفس جزو اولویت‌های متخصصان سلامت روان است چرا که با سلامت روان بهتر، پیشرفت تحصیلی، رضایت از زندگی، شادکامی و سایر متغیرهای مثبت روانشناختی رابطه دارد.
تعداد سوال: 10 عدد
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
رایگان
ذهن آگاهی فرایبورگ
ذهن آگاهی فرایبورگ
مفهوم ذهن آگاهی به دلیل این که به فرد کمک می‌کند تا زندگی را لحظه به لحظه تجربه کند و تماس نزدیکتری با واقعیت داشته باشد، به طور مستقیم بر سلامت روانشناختی و حتی سلامت جسمانی تاثیرگذار است. با پاسخ به این پرسشنامه میزان ذهن‌آگاهی شما مشخص خواهد شد.
تعداد سوال: 14 عدد
زمان تقریبی: ۷ دقیقه
5,000 تومان
اضطراب مرگ تمپلر
اضطراب مرگ تمپلر
مقیاس اضطراب مرگ تمپلر برای اندازه‌گیری اضطراب مرگ است که بیشترین کاربرد را در نوع خود دارد. این مقیاس، پرسشنامه‌ای خود اجرایی مشکل از پانزده پرسش بلی-خیر است.
تعداد سوال: 15 عدد
زمان تقریبی: ۷ دقیقه
5,000 تومان
مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو - کراون
مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو - کراون
مقیاس آزمون پذیرش اجتماعی توسط مارلو و کراون به منظور سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد ساخته شد. مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو- کراون یکی از معتبرترین مقیاس‌های سنجش پذیرش اجتماعی است.
تعداد سوال: 33 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
10,000 تومان