• پشتیبانی
  • 09194192929

توجه داشته باشید با خرید هر آزمون تنها یک بار می‌توانید در آن آزمون شرکت نمایید و پس از تکمیل آزمون و زدن دکمه مشاهده تفسیر نتیجه ثبت و برای شما نمایش داده خواهد شد. (لذا برای تکرار آزمون، نیاز به پرداخت مجدد است)


مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی
مقیاس بخشش رنجش خاص زناشویی
مقیاس بخشش خاص زناشویی توسط پالپری، رگالیا و فینچام در سال (۲۰۰۹) طراحی شده است. این مقیاس شامل ۱۰ گویه می‌باشد که به منظور ارزیابی بخشش خاص زوجین طراحی شده است.
تعداد سوال: 10 عدد
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت
پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت
پرسشنامه تمایل جنسی توسط هالبرت و اپت (۱۹۹۲) ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ویژگی‌هایی است که آن را قابل استفاده در فرهنگ‌های مختلف کرده است. به تعبیری، شیوه تنظیم گویه‌ها به صورتی است که بر فعالیت‌های جنسی جاری و بر تجارب جنسی فرد در گذشته تأکید ندارد، بلکه این آزمون بر تمایل به انجام امور جنسی حتی در صورتی که آزمودنی تجربه فعالیت جنسی نداشته باشد، می‌پردازد. این پرسشنامه توسط درمانگران جهت امور بالینی، سنجش مشکلات جنسی و زناشویی و در پژوهش‌های علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تعداد سوال: 25 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
صمیمیت واکر و تامپسون
صمیمیت واکر و تامپسون
ایجاد رابطه همراه با احترام، تعهد و عواطف مثبت را صمیمیت ارتباطی می‌نامند، به گونه‌ای که همسران در این ارتباط، احساس با ارزش بودن و مورد توجه و احترام بودن کنند.
تعداد سوال: 17 عدد
زمان تقریبی: ۸ دقیقه
10,000 تومان