• پشتیبانی
  • 09194192929
پاسخ دهنده:
گروه بندی:
این روزها فقط خبر بد مى شنويم خسته شدم و فقط در رختخوابم،چه کنم؟

غر زدن درباره واقعیت موجود، چیزی را عوض نمی‌کند، اما کاری نکردن و ماندن در رختخواب وقتی تکرار شود به یک سبک زندگی تبدیل می گردد اگر مدت طولانی بمانی،گیر می افتی و به سستی ناشی از بی تحرکی رضایت می دهی.برای داشتن زندگی با معنا باید با دقت به جستجوی راه هایی برای تغییر باشید،چالش مشتاقانه و هر روزه برای تغییر عادت های روزانه ضروری است.

سوالهای مرتبط