• پشتیبانی
  • 09194192929

لیست مربیان موسسه ویلیام گلسر ایران ( مرتب سازی بر حسب حروف الفبا)


علی صاحبی
•••
علی صاحبی
مدرک تحصیلی:
دکتری
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
مربی ارشد
مهدی اسکندری
•••
مهدی اسکندری
مدرک تحصیلی:
دکتری
گرایش:
مشاوره
درجه مربیگری:
مربی
محمداسماعیل ابراهیمی
•••
محمداسماعیل ابراهیمی
مدرک تحصیلی:
دکتری
گرایش:
روانشناسی عمومی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
محمدحسن نادری اثر
•••
محمدحسن نادری اثر
مدرک تحصیلی:
دکتری
گرایش:
روانشناسی تربیتی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
سارا بنی هاشم
•••
سارا بنی هاشم
مدرک تحصیلی:
کاندیدای دکتری
گرایش:
روانشناسی سلامت
درجه مربیگری:
مربی
نگار تبریزی
•••
نگار تبریزی
مدرک تحصیلی:
دکتری
گرایش:
پزشکی عمومی
درجه مربیگری:
مربی
مهدی حاج اسماعیلی
•••
مهدی حاج اسماعیلی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
مربی
افسون احمدی
•••
افسون احمدی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
مشاوره و راهنمایی
درجه مربیگری:
مربی
طاهره جذبی
•••
طاهره جذبی
مدرک تحصیلی:
دکتری
گرایش:
دندانپزشکی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
زهره سپهری شاملو
•••
زهره سپهری شاملو
مدرک تحصیلی:
دکتری
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
داوود حبیبی پور
•••
داوود حبیبی پور
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
مشاور
درجه مربیگری:
سوپروایزر
شهلا حدادی
•••
شهلا حدادی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
مشاوره خانواده
درجه مربیگری:
مربی
فهیمه حبشی زاده
•••
فهیمه حبشی زاده
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
مشاوره خانواده
درجه مربیگری:
سوپروایزر
معصومه حکیمی
•••
معصومه حکیمی
مدرک تحصیلی:
دانشجوی دکتری
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
مربی
مهین شریفی
•••
مهین شریفی
مدرک تحصیلی:
دکتری
گرایش:
الهیات
درجه مربیگری:
سوپروایزر
مریم خورشید
•••
مریم خورشید
مدرک تحصیلی:
دانشجوی دکتری
گرایش:
مشاوره
درجه مربیگری:
مربی
شهلا خطیبی
•••
شهلا خطیبی
مدرک تحصیلی:
دکتری
گرایش:
مشاوره خانواده
درجه مربیگری:
سوپروایزر
زهرا خوشنویسان
•••
زهرا خوشنویسان
مدرک تحصیلی:
دکتری
گرایش:
روانشناسی تربیتی
درجه مربیگری:
مربی
الهام زارع
•••
الهام زارع
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
مشاوره خانواده و ازدواج
درجه مربیگری:
سوپروایزر
مریم رویت‌ وند
•••
مریم رویت‌ وند
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی تربیتی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
سمانه واعظی
•••
سمانه واعظی
مدرک تحصیلی:
دکتری
گرایش:
روانشناسی عمومی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
عاطفه سلطانی فر
•••
عاطفه سلطانی فر
مدرک تحصیلی:
فوق تخصص
گرایش:
روانپزشکی کودک و نوجوان
درجه مربیگری:
مربی
منیره سادات حسینی
•••
منیره سادات حسینی
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی بالینی
درجه مربیگری:
سوپروایزر
محمد حسن سنگانیان
•••
محمد حسن سنگانیان
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد
گرایش:
روانشناسی تربیتی
درجه مربیگری:
سوپروایزر